Komanda sākas ar vadītāju un no tā, cik apzināts, izglītots, pieredzējis ir komandas līderis, ir atkarīgs komandas noskaņojums, iesaiste un rezultāts. Šī programma ir izveidota, lai iedotu vadītājiem rīkus ikdienas procesu vadībai un organizēšanai!

KURSA MĒRĶIS:

Vadītājiem iemācīties praktiski izmantot koučinga instrumentus ikdienas darbā ar darbiniekiem un citām struktūrvienībām, lai uzlabotu vadītāja darba produktivitāti individuāli un komandās.

 

MĀCĪBU FORMĀTS: 

  • 5 moduļi + individuālais darbs, kopā 47 akadēmiskās stundas.
  • Mācību process tiek veidots pa moduļiem par konkrētām tēmām, kas ir balstītas uz aptauju. Katrā modulī ir viena tēma, kas parāda gan pašas tehnikas izmantošanu, gan arī ir praktiskais uzdevums izmēģināt. 
  • Katrā modulī ir 30% teorija un 70% praktiskais darbs, lai uzreiz mēģinātu un mācītos konkrētos instrumentus. Starp moduļiem rekomendējam 3-4 nedēļu pārtraukumu.
  • Katram dalībniekam iesakām arī apmeklēt vismaz vienu koučinga sesiju ar treneri-kouču par tēmu, kas skar personīgo attīstību un koučinga izpratnes jautājumus.

 

KURSA PROGRAMMA:

Tēma Tēmas izklāsts Sasniedzamais rezultāts
Koučinga pamatjēdzieni un pamatmodeļi  Koučinga pamatmodelis:

 • GROW soļi
 • SMART
 • Prioritāšu noteikšana

Konkrēto moduļu iepazīšana, praktiskais darbs ar katru no modeļiem, soļi kā izmantot katru no modeļiem darba vietā – sanāksmē, individuāli u.c.

Spēja nosaukt koučinga modeļus un galvenos soļus

Izpratne par koučinga rīku izmantošanu

Atgriezeniskā saite un tās izmantošanas veidi darba vietā Atgriezeniskās saites nozīme darba vietā – kāpēc ir svarīgi sniegt atgriezenisko saiti. Kā atgriezeniskā saite var ietekmēt motivāciju un darba efektivitāti.

Efektīvās atgriezeniskās saites rīki:

 • Hamburgers
 • FUKO
 • SBI, Star, Deck U.c.

Kā izmantot GROW kā atgriezenisko saiti.

Spēja identificēt dažādus atgriezeniskās saites rīkus

Izpratne par atgriezeniskās saites nozīmi un kā to var izmantot konkrēti darba vietā

Prasme vadīt vismaz 1-2 atgriezeniskās saites rīkus

Klausīšanās un jautājumu uzdošanas tehnikas Klausīšanās prasmju attīstības nozīme un ietekme darba vietā. Klausīšanās līmeņi – biogrāfiskais, dziļais, holistiskais.

Jautājumu veidi un to izmantošana – atvērtie, slēgtie, spēcīgie jautājumi u.c.

GROW un atgriezeniskās saites tehnikas + jautājumi+ klausīšanās – iepriekšējo tēmu integrācija un prasmju nostiprināšana, izmantojot jautājumu tehnikas un klausīšanās uzdevumus.

Spēja atpazīt dažādos klausīšanās līmeņus

Spēja izveidot atvērtā tipa jautājumus GROW modelim

Komandas motivācija un koučings Komandas attīstības fāzes un grupas dinamika. Kā izmantot komandas attīstības fāzi darba uzlabošanai un vadītāja prasmju attīstīšanai.

GROW izmantošana komandas darbā.

Motivācijas veidošana, izmantojot jautājumus un dziļo klausīšanos.

Atgriezeniskā saite kā motivācijas rīks darbā ar komandu.

Spēja identificēt un atpazīt grupu dinamikas fāzes savā komandā un arī novērot citās komandās.

Prasme uzdot atvērtā tipa jautājumus kā motivācijas rīkus

Pielietot atgriezenisko saiti kā motivācijas rīku

Prioritāšu noteikšana un sistēmiska pieeja Prioritāšu noteikšanas tehnikas (kā saprast, kas ir svarīgākais). Darbu saraksta veidošana atbilstoši darba specifikai un komandas vajadzībām. Kā uzdot sev jautājumus un izvirzīt pareizās prioritātes darba dienas laikā?

Situācijas analīzes tehnikas  – ko nozīmē analizēt situāciju un kādas ir koučinga tehnikas.

Apkopojums un sevis novērtējums par koučinga instrumentu izmantošanu

Turpmākā attīstības plāna sagatavošana – kā un kādus koučinga instrumentus izmantot turpmāk

 

Šī mācību programma ir izveidota un testēta strādājot pie koučinga tehniku rokasgrāmatas “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” izveides, kas publiski būs pieejama 2022.gada jūlijā. Mācību tēmas ir izveidotas balstoties uz kvantitatīvās aptaujas datiem un nosedz lielāko problēmjautājumu sadaļu, kas ir aktuāla vadītājiem publiskajā sektorā viņu ikdienas darbā:

  • Atgriezeniskā saites saņemšana un došana,
  • Prioritātes,
  • Komandas vadība,
  • Kā saklausīt informāciju un kā nodot.

 

KURSA TRENERES:

Joanna Kristīne Golubeva

Sertificēta Koučinga un Biznesa Trenere un koučs. Radoša personība ar savu pieeju katram klientam.Profesionāle vadības un personāla attīstības jomā. Empātija, Radošums un Profesionālisms – tie ir 3 vārdi, kas raksturo Joannu K.Golubevu vislabāk!

Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra vadītāja. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos. Praktizējošais koučs, biznesa iemaņu, koučinga un personības attīstības programmu trenere.

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Programma ir pieejama uzņēmumiem grupām 9-12 cilvēki, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu. Kursa iziešanas standartcena ir  4050 Eur plus PVN.

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai ikdienā dalībniekiem iesakām apmeklēt 3 līdz 5 koučinga sesijas, vienas sesijas vērtība ir 50 Eur plus PVN. Par nodarbību skaitu, biežumu un datumiem būs iespēja vienoties ar treneri.

 

INFORMĀCIJA:

Vairāk informācijas par programmu var saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983. Esam gatavi arī veikt vadītāju komandas aptauju pirms kursa uzsākšanas, lai pielāgotu programmu tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Scroll to Top