Labbūtība un labsajūta ir tas, kas mums ikdienā nepieciešams efektīvākam darbam un līdzsvarotai dzīvei. Koučings, savukārt, ir strukturēts un sistemātisks risinājums ar individuālu pieeju, lai to salīdzinoši ātrā laikā iegūtu.

Šobrīd ne personīgā, ne uzņēmumu/organizāciju līmenī vairs nevaram ignorēt labbūtības (wellbeing) tēmas aktualitāti, īpaši emocionālo labbūtību. Atkarībā no darbinieku un organizācijas nepieciešamības, šajā kursā iespējams apgūt koučinga pamatiemaņas labbūtības veicināšanai. Bieži koučingu saista tikai ar mērķu uzstādīšanu un plānu, kā to sasniegt. Koučinga būtība ir daudz dziļāka un daudzveidīgāka. Individuālā un komandas līmenī koučinga process palīdz apzināties savus iekšējos resursus, kas nepieciešami, piemēram, kādas situācijas risināšanai, kura līdz šim likās kā samilzusi problēma, rada stresu un traucē pilnvērtīgam darba procesam.  Koučinga pieeja arī rada pārliecību par saviem spēkiem, motivāciju un paaugstina pašapziņu. Tieši šie koučinga aspekti ir nepieciešami labbūtības uzlabošanai un stresa mazināšanai, tāpēc  kursa lielāko daļu sastāda praktiskās metodes un darbiniekiem aktuālo jautājumu risināšana, sastādot konkrētu un reāli izpildāmu darbības plānu. 

 

KURSA MĒRĶI:

    • iepazīstināt ar koučingā nepieciešamajām pamatiemaņām,
    • veicināt izpratni par koučinga nozīmi ikdienā darbā,
    • veicināt izpratni par faktoriem un apstākļiem, kas negatīvi ietekmē labbūtību un labsajūtu, īpaši ņemot vērā pēdējā gada laikā piedzīvotos izaicinājumus un veidu, kā ar to ir tikts galā,
    • saprast, kam šobrīd svarīgi pievērst uzmanību un kāpēc,
    • apgūt koučinga pamatiemaņas, kas palīdz darba efektivitātei un dzīves līdzsvaram,
    • veicināt izpratni individuālā un komandas/organizācijas līmenī par iespējamiem risinājumiem, izmantojot koučinga pieeju un metodes,
    • attīstīt savus iekšējos resursus, kas nepieciešami, lai ikdienā justos harmoniski,
    • saņemt konkrētus instrumentus un praktiskas metodes, kas veicina lielāku skaidrību par nepieciešamajiem soļiem labsajūtas un labbūtības nodrošināšanā,
    • izmantojot koučingu, zināt risinājumus iespējamajiem izaicinājumiem nākotnē.

 

KURSA SATURS: 

    • Koučinga būtība un ieguvums ikdienas darbā no tā izmantošanas.
    • Koučinga pamatiemaņas: aktīvā klausīšanās, jautājumu uzdošana risinājumu meklēšanai, dažādu metožu izmantošana.
    • Labbūtības jēdziena skaidrojums – emocionālā, fiziskā, digitālā labbūtība.
    • Labbūtības un labsajūtas individuālie un komandas līmeņa kritēriji.
    • Kas veicina un kas neveicina labbūtību.
    • Koučinga metodes un to praktizēšana:
       1. – situācijas diagnostikai: stresa līmeņa un labbūtības kritēriju noteikšana 
       2. – sasniedzamu un reālu mērķu uzstādīšanai labbūtības veicināšanai
       3.  – izsvērtu lēmumu pieņemšanai
       4. – formula situācijai atbilstoša darbības plāna sastādīšanai

 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:

    • Organizācijām un uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt savu Labbūtības programmu vai kā papildinājumu jau esošajai;
    • Organizācijām un uzņēmumiem, kas rūpējas par savu darbinieku labsajūtu, ejot cauri pārmaiņām;
    • Uzņēmumiem, kas darbā jau izmanto koučinga pieeju vai vēlas to ieviest;
    • Vadītājiem, komandu vadītājiem, mācību un HR speciālistiem;
    • Jebkuram, kas vēlas papildināt savas zināšanas, kā veicināt labbūtību. 

 

 

MĀCĪBU FORMĀTS UN IESPĒJAMAIS KURSA APJOMS:

    • kursa apjoms:  32 akad. h,
    • formāts: klātienes un/vai tiešsaistes nodarbības 3 astronomiskās  stundas katra,
    • mācību metodes: teorija, refleksija par esošo pieredzi, diskusijas, darbs individuāli un grupās, mājas darbi,
    • zināšanu un iemaņu nostiprināšanai paralēli vai pēc mācībām ieteicamas individuālās koučinga sesijas un izdegšanas gadījumā – individuālās supervīzijas sesijas. 

 

KURSU VADA:

Evija van der Beek

Mg. Sc. administr., līderības un labbūtības profesionāls koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, Supervīzijas Apvienības biedre, biznesa un koučinga trenere ar 15 gadu pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos. 

 

KURSA VĒRTĪBA:

Kursa vērtība tiek saskaņota atsevišķi un ir atkarīga no dalībnieku skaita, nepieciešamā mācību apjoma un valodas.

Vidējie izcenojumi nelielām grupām:

    • 1 h mācību vadīšana  – 170-250 eur + PVN (atkarībā no valodas, klātienes vai neklātienes un mācību apjoma).

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī sazinieties ar mums un nodrošināsim jūsu uzņēmumam atsevišķu mācību kursu. Atrakstiet uz  vanderevija@gmail.com  pieprasījumu vai zvaniet pa tālruni +371 29222127 un nosūtīsim jums sagatavotu piedāvājumu, kas iekļaus arī samaksas aprēķinus.

Scroll to Top