Iedomājieties savā profesionālajā dzīvē cilvēku, par kuru teicāt vai padomājāt– tas gan ir īsts LĪDERIS! Tas noteikti bija cilvēks, kurš ar savu piemēru spēja iedvesmot, motivēt, bija atklāts pret sevi un citiem; kurš nebaidījās kļūdīties un uzņemties atbildību; kurš pamanīja, kad un kāds atbalsts nepieciešams un izaicināja tos, kam bija potenciāls darīt vairāk. Tas noteikti  bija kompetents un pieredzējis profesionālis, kas nebaidījās no izaicinājumiem un grūtībām un radīja drošības sajūtu savai komandai. 

Bossings vs emocionāli inteliģenta līderība – kurš vairāk atbilst šodienas situācijai? Kā nodrošināt tādu darba atmosfēru, ka darbinieki ne tikai dara savu darbu atbildīgi un efektīvi, bet arī ir spējīgi atklāti runāt ar par personīgi svarīgiem jautājumiem, problēmām,  par to, kā jūtas un kas būtu nepieciešams, lai darbā un savā komandā justos labi? Kā saprast savas un citu emocijas un sajūtas? Tikai 40% darbinieku uzdrošinās runāt ar savu vadību par savu izdegšanu un bailes no vadības reakcijas ir viens no iemesliem. Kam pievērst uzmanību un kā atbalstīt darbiniekus, kāds vadības stils un iemaņas to veicina – par to šis kurss. 

Mācību saturs paredz teorētisko zināšanu apguvi un daudz praktiskā darba –  dalībnieku aktīvu piedalīšanos mācību procesā, iesaistoties grupu darbā un daloties pieredzē, aizpildot testus un veicot individuālus praktiskus uzdevumus.  

 

KURSA MĒRĶI:

    • Veicināt izpratni par līderim nepieciešamo iemaņu attīstīšanu;
    • Izvērtēt savu līderības stilu un apgūt iemaņas, kas nepieciešamas darbā;
    • Apgūt emocionālās inteliģences pamatus un kompetences;
    • Zināt, kam pievērst uzmanību darbam nepieciešamā psihoemocionālā stāvokļa un labbūtības veicināšanā;
    • Spēt izvērtēt kam un kāds atbalsts nepieciešams efektīva darba procesa nodrošināšanai;
    • Apgūt dažādas līderības pieejas un praktiskas metodes komandas saliedēšanai, motivēšanai un iesaistei.

 

KURSA SATURS: 

    • Kas ir New Normal un ko tas nozīmē darbā;
    • Atbilstošākie līderības stili, sava vadības stila noteikšana;
    • Šodienas līderim nepieciešamo iemaņu attīstīšana: 
       1. – komandas veidošana, vadība un grupu dinamika,
       2. – produktīvu sapulču vadīšana,
       3. – emocionālā inteliģence līderībā – individuālais un komandas līmenis,
       4. -līderim nepieciešamās emocionālās inteliģences kompetences un to apgūšanas iespējas,
       5. – līdera loma darbinieku labbūtības veicināšanā un stresa pārvaldībā,
       6. – sava un citu psihoemocionālā stāvokļa noteikšana,
       7. – sev vai darbiniekiem pamanīta izdegšana – ko darīt?
       8.  – atbalsts, iesaiste, motivācija, iedvesma – kā to nodrošināt? 
       9. – koučinga pieejas izmantošana darbinieku izaugsmei,  iekšējo resursu attīstībā un darba efektivitātes veicināšanā,
       10. – sava un savas komandas darba organizēšana,
       11. – reāli izpildāmu mērķu un darbības plāna sastādīšana.
     • Dažādas metodes un pieejas darbinieku iesaistei un motivācijai, strādājot attālināti un klātienē;
     • Dažādas praktiskas metodes savu līderības iemaņu attīstīšanai.

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA: 

     • Vadītājiem, komandu līderiem, uzņēmumu īpašniekiem; 
     • Ikvienam, kas vēlas attīstīt līderības iemaņas;
     • Mācību vadītājiem, treneriem un HR speciālistiem;
     • Jebkuram, kurš padziļināti interesējas par atbilstošo tēmu.

 

MĀCĪBU FORMĀTS UN APJOMS:

    • kursa apjoms: 36 akad. h, mācības ik pa 2. ned.
    • formāts: klātienes un/vai tiešsaistes nodarbības 3 astronomiskās  stundas katra.
    • mācību metodes: teorija, refleksija par savu pieredzi, diskusijas, darbs individuāli un grupās, praktisko uzdevumu veikšana, mājas darbi.
    • zināšanu un iemaņu nostiprināšanai paralēli vai pēc mācībām ieteicamas individuālās koučinga sesijas un izdegšanas gadījumā – individuālās supervīzijas sesijas. 

 

KURSU VADA:

Evija van der Beek

Mg. Sc. administr., līderības un labbūtības profesionāls koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, Supervīzijas Apvienības biedre, biznesa un koučinga trenere ar 15 gadu pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos. 

 

KURSA VĒRTĪBA:

Kursa vērtība tiek saskaņota atsevišķi un ir atkarīga no dalībnieku skaita, nepieciešamā mācību apjoma un valodas.

Vidējie izcenojumi nelielām grupām:

    • 1 h mācību vadīšana  – 170-250 eur + PVN (atkarībā no valodas, klātienes vai neklātienes un mācību apjoma).

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī sazinieties ar mums un nodrošināsim jūsu uzņēmumam atsevišķu mācību kursu. Atrakstiet uz  vanderevija@gmail.com pieprasījumu  vai zvaniet pa tālruni +371 29222127 un nosūtīsim jums sagatavotu piedāvājumu, kas iekļaus arī samaksas aprēķinus.

Scroll to Top