Emocionālās inteliģences pilnveidošana

kā iespēja pašattīstībai un personīgai efektivitātei un izaugsmei

 

Emocionālā inteliģence arvien biežāk tiek minēta kā viena no pieprasītākām spējām, kas ietekmē gan mūsu personīgo sniegumu, panākumus, stresa noturību un labklājību, gan palīdz komunikācijā ar citiem cilvēkiem, sniedzot mums papildus zināšanas par pārliecināšanas un ietekmēšanas iespējām, spējām sadarboties un pielāgoties, kā arī būt elastīgiem mūsdienīgos mainīgajos apstākļos.

KĀPĒC TIK SVARĪGI ATTĪSTĪT EI?

  • Pieaug personīgā iesaiste un motivācija
  • Uzlabojas sniegums
  • Uzlabojas personīgā efektivitāte
  • Pieaug produktivitāte
  • Attīstās stresa noturība
  • Paaugstinās personīgais labbūtības līmenis

Šis kurss ir izveidots, lai sniegtu dalībniekiem iespēju caur Emocionālās Inteliģences zināšanu un prasmju attīstību paaugstināt savu personīgo labklājību un efektivitāti, kā arī veicināt komunikācijas prasmes.

KURSA MĒRĶI:

  1. Iepazīstināt ar EI attīstības teorētisko pamatu un iespējām.
  2. Nodrošināt instrumentus EI personīgai attīstībai.
  3. Noteikt un sākt attīstīt (paplašināt) EI prasmes.

JŪSU BAGĀŽA PĒC KURSA IZIEŠANAS:

  • EI pamatjēdzieni
  • Emociju cēloņi, funkcijas un izpausmes
  • Māka atpazīt savas un citu emocijas
  • Saikne starp emocijām un darbību, uzdevumu efektivitāti
  • Māka nosakt emocijas, kas palīdz un kavē konkrētus uzdevumus
  • Veidi, kā pārvaldīt savas emocijas un ietekmēt citu emocijas
  • Iespējas strādāt ar savām emocijām – mainīt un plānot
  • Zināšanas kā ietekmēt citu emocijas un motivēt viņus konkrētiem uzdevumiem

ŠIS ATVĒRTAIS KURSS BŪS NODERĪGS: 

  • Cilvēkiem, kuri ir gatavi emocijas padarīt par saviem pārvaldāmiem resursiem un ar mazākām pūlēm sasniegt vēlamos rezultātus.
  • Līderiem, kuri vēlas uzlabot savu un savas komandas efektivitāti un motivāciju, iesaisti.
  • Skolotājiem, pasniedzējiem, treneriem, koučiem, konsultantiem utt., kuri vēlas labāk izprast sevi un klientus.

 

MĀCĪBU FORMĀTS:

Tiešsaistes prakses sesijas, individuālie un grupu mājas uzdevumi. 3 stundu gari vebināri reizi nedēļā vai divās, kopā 10 nodarbības. Kursa kopējais apjoms ir 70 akadēmiskās stundas.

                           

KURSA PROGRAMMA:

Programmai par pamatu tika ņemta P.Salovey, J.D.Mayer un D.R.Caruso emocionālās inteliģences zinātniskā koncepcija. Spēju modelis konceptualizē EI kā šauru savstarpēji saistītu, objektīvi izmērītu, kognitīvi-emocionālo spēju kopumu, ieskaitot spēju uztvert, pārvaldīt, izmantot un saprast savas un citu emocijas.

Ievadnodarbība: Ievads Emocionālās Inteliģences tēmā

Emocijas ir mūsu dzīves, arī darba neatņemama sastāvdaļa, tās ietekmē mūsu sniegumu un arī lēmumus, ar savām emocijām cilvēki translē milzīgu informācijas apjomu. Mācēt izcili izprast savas un citu cilvēku emocijas – liels solis pretīm personīgiem panākumiem un līdzsvaritai dzīvei. 

EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE ir skaidri definēta un izmērāma spēja atpazīt emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot emocijas, lai palielinātu domāšanas un problēmu risināšanas efektivitāti.

Šī ir plaša tēma un spēju, iemaņu, prasmju kopums, kuras cilvēki attīsta visu savu dzīvi. Tomēr kā jebkuru prasmi, to var apgūt ātrāk un efektīvāk, iedziļinoties un apzināti praktizējot ikdienā.

Šajā nodarbībā:

 • Kāpēc ir svarīgi attīstīt savu EI un ko tas ietekmē.
 • EI – vēsture, definīcija, teorijas un struktūra.
 • Pamatjēdzieni, emocionālās reaģēšanas mehānisms.
 • Pamatemocijas un 4 attīstības zari.

 

1.modulis: Emociju atpazīšana

Emociju atpazīšana (uztvere, identificēšana) – spēja noteikt savas emocijas pēc fiziskā stāvokļa, jūtām un domām; ar mākslas darbu, runas, izskata un uzvedības palīdzību noteikt cilvēku emocijas, precīzi izteikt emocijas; nošķirt patiesas un nepatiesas emociju izpausmes. 

Spēja precīzi atpazīt emocijas ir pamata EI spēja. Jo labāka ir jūsu emociju “zināšanas” situācijā, jo adekvātāk jūs varat uz tām reaģēt. Jums ir jāapzinās savas un citu emocijas, lai iegūtu precīzus datus un informāciju par apkārtējo pasauli.

Teorētiskais pamatojums: emociju definīcīja, bāzes emocijas un to funkcijas (R.Plučiks), emocionālais termometrs, 27 emociju ābece, savu un citu cilvēku atpazīšanas algoritmi, emociju marķieri, uztveres kanāli

Šajā modulī mēs mācīsimies:

 • Identificējiet emocijas savos fiziskajos stāvokļos un domās. Izteikt emocijas skaidri.
 • Uztvert citu emocijas caur balsi, sejas izteiksmēm, valodu un uzvedību.
 • Identificēt maldinošas vai negodīgas emocionālas izpausmes. Identificēt precīzas un neprecīzas emocionālās izpausmes.
 • Saprast, kā emocijas izpaužas atkarībā no konteksta un kultūras.
 • Uztvert emocionālo saturu vidē, vizuālajā mākslā un mūzikā.

Lai to sasniegtu, izmantosim teoriju (emociju definīcīja, bāzes emocijas un to funkcijas (R.Plučiks), emocionālais termometrs, 27 emociju ābece, savu un citu cilvēku atpazīšanas algoritmi, emociju marķieri, uztveres kanāli) un daudz-daudz trenēsimies, būs arī mājas darbs.

 

2.modulis: Emociju izmantošana

Emociju izmantošana (lai palielinātu domāšanas un aktivitātes efektivitāti) ir spēja elastīgi izmantot emocijas un virzīt tās uz problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu un palīdzību kognitīvajos procesos. 

Emocijas ietekmē domas un rīcību. Šie divi principi ir emocionālās inteliģences pamatā. Ir vērts labāk saprast, kā dažādas emocijas virza mūsu uzmanību un kontrolē mūs.

Šajā modulī mēs mācīsimies:

 • Izvēlēties uzdevumus pašreizējam emocionālajam stāvoklim, veicinot to efektīvu risinājumu.
 • Izmantot emocijas kā motivācijas un iesaistīšanās faktoru.
 • Izmantot garastāvokļa svārstības (emocionālās svārstības), lai, risinot problēmu, ņemtu vērā dažādus viedokļus – no pesimistiskā līdz optimistiskajam.
 • Elastīgi izmantot radušās emocijas, lai atrisinātu noteiktas problēmas un būtu pareizā noskaņojumā.

Lai to sasniegtu, izmantosim teoriju (noskaņijuma kvadranti un uzdevumu efektivitāte, emociju efektīvas pielietošanas iespējas, empātijas jēdziens, uzdevuma iestatīšana atbilstoši emocijai) un daudz-daudz trenēsimies, būs arī mājas darbs.

 

3.modulis: Emociju cēloņu un seku apzināšanās

Izpratne par emocijām – spēja izprast informāciju, ko translē emocijas, saprast, kā emocijas mijiedarbojas savā starpā un attīstās attiecību procesā, novērtēt šo emociju un emocionālo scenāriju nozīmes un saprast sarežģītas emocijas un jūtas.

Emocijas nodod nozīmi. Lai saprastu sevi un citus, nepieciešamas emocionālas zināšanas. Efektīvai saziņai ir svarīgi skaidri formulēt emocijas un jūtas (tas ir, lietot pareizos vārdus). Turklāt, sazinoties ar citiem cilvēkiem, ir svarīgi zināt, kā emocijas laika gaitā apvienojas un mainās; tas mums palīdz izprast viņu iekšējos mehānismus un paredzēt, kā viņi varētu izturēties dažādās situācijās.

Šajā modulī mēs mācīsimies:

 • Atzīt kultūras atšķirības emociju novērtēšanā.
 • Izprast, kā cilvēks varētu justies nākotnē vai noteiktos apstākļos (afektīvā prognozēšana).
 • Atpazīt iespējamās pārejas starp emocijām, piemēram, no dusmām uz apmierinājumu utt.
 • Izprast sarežģītas un jauktas emocijas.
 • Novērtēt situācijas, kas var izraisīt emocijas.
 • Noteikt emociju cēloņus, nozīmi un sekas.

Lai to sasniegtu, izmantosim teoriju (vērtības un uzskati, kā emociju trigeri, jūtas un noskaņojumi – definīcijas un jēdzienie, bāzes emociju rašanās cēloņi, sociālās emocijas) un daudz-daudz trenēsimies, būs arī mājas darbs.

 

4.modulis: Emociju pārvaldība

Emociju kontrole – spēja regulēt emocijas (nevis kontrolēt, apslāpēt); spēja kontrolēt savas un citu emocijas, nenomācot un nepaplašinot informāciju, ko viņi var nodot; spēja “uzlādēt” citus ar savām emocijām, iesaistot viņus savās idejās un darbos. 

Efektīva emociju pārvaldība ietver emociju un jūtu pieņemšanu un pēc tam saprātīgu izmantošanu, nevis vadīšanos no tām impulsīvās darbībās. Nav pārsteidzoši, ka šī joma atrodas EI hierarhijas augšgalā.

Šajā modulī mēs mācīsimies:

 • Būt atvērtiem patīkamām un nepatīkamām emocijām.
 • Apzināti piesaistīt emocijas vai novērst uzmanību no tām, atkarībā no viņu informācijas satura vai lietderības novērtējuma.
 • Efektīvi pārvaldiet savas emocijas, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
 • Novērtēt emocionālās reakcijas uzturēšanas, samazināšanas vai pastiprināšanas stratēģijas.
 • Strādājiet ar emocijām, ja tās ir noderīgas; mainīt, ja nē.
 • Būt gataviem vajadzības gadījumā gan patīkamām, gan nepatīkamām sajūtām un viņu sniegtajai informācijai.

Lai to sasniegtu, izmantosim teoriju (emociju plānošanas iespējas, emocijas kā motivātors, emociju pārvaldības pults un taktistās un stratēģiskās iespējas, efektīvu uzdevumu risinājumu algoritms, citu cilvēku emociju ietekmēšanas algoritms) un daudz-daudz trenēsimies, būs arī mājas darbs.

 

Noslēgums: Integrācija, sava personīgā attīstības plāna sastādīšana.

Šajā nodarbībā atkārtosim visu, ko esam paguvuši iepriekšējos mēnešos, kā arī:

 • Izrunāsim apzinātības jēdzienu kā EI turpmāko attīstības iespēju.
 • Izanalizēsim savas EI spējas un esošās iemaņas.
 • Sastādīsim indivuduālo turpmāko EI attīstības plānu.

Nodarbības noslēgumā dalībniekiem, kas būs apmeklējuši visas nodarbības un izpildījuši visus mājas darbus, tiks pasniegtas (elektroniski) apliecinājumi par 70 akadēmisko stundu lielā Emocionālās inteliģences attīstības kursa iziešanu.

 

PROGRAMMAS TRENERE: 

Laila Snidzāne

Koučinga un biznesa iemaņu trenere “Metacoach” mācību centrā, kas savas vadības prasmes un pieredzi pilnveido ikdienā vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, kā arī dallies savās zināšanās ar cilvēkiem, kas vēlas augt un attīstīties. 

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Kursa iziešanas standartcena vienam cilvēkam ir 800 Eur. Kursa apmaksa iespējama par daļām piesakoties un mācību mēnešos (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai ikdienā dalībniekiem iesakām apmeklēt 3 līdz 5 koučinga sesijas, vienas sesijas vērtība ir 50 Eur. Par nodarbību skaitu, biežumu un datumiem būs iespēja vienoties ar treneri.

 

Programma ir pieejama arī uzņēmumiem grupām sākot ar 9-12 cilvēkiem, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu.

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem kursa sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983.

Scroll to Top
Scroll to Top