Latviski wellbeing tulko dažādi – labsajūta, labizjūta, labbūtība. Labi justies un labi būt savā dzīvē gan mājās, gan darbā – tā ir galvenā šī jēdziena nozīme. Pārmaiņu laikā, dzīvojam nepārtrauktā  pielāgošanās režīmā, ļoti svarīgi ir rūpēties par savu labbūtību un harmoniju, lai nenonāktu izdegšanas stadijā.

Ja par fizisko labbūtību ikdienā domājam vairāk, tad par to, kā jūtamies, kādas emocijas dienas laikā piedzīvojam, kā tas ietekmē darbu un privāto dzīvi – par to būs šis mācību kurss. Mācību saturs paredz teorētisko zināšanu apguvi, dalībnieku aktīvu piedalīšanos mācību procesā, iesaistoties grupu darbā un diskusijās, aizpildot testus un veicot individuālus praktiskus uzdevumus klātienē (vai attālināti), apgūto teorētisko zināšanu  izmēģināšanu praksē, izdarot secinājumus par sev atbilstošākajām stresa profilakses un izdegšanas risku mazināšanas pieejām un metodēm, kā arī pilnveidot savu izpratni par stresu, tā pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem.

 

KURSA MĒRĶIS:

Veicināt izpratni par stresa reakcijas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību un ikdienas dzīve kvalitāti, kā arī pilnveidot zināšanas un iemaņas stresa pārvaldībā un izdegšanas risku prevencijā. Kopumā tas veicinās spēju laicīgi noteikt un novērst savus individuālos stresorus, nodrošinot psihoemocionālās spriedzes un stresa samazināšnos, veicinās lielāku darba un dzīves līdzsvaru, garīgās un fiziskās veselības uzlabošanos, veicinās labbūtību (wellbeing) kopumā. Iegūtās zināšanas un iemaņas palīdzēs atpazīt stresa reakcijas arī citiem cilvēkiem, spējot sniegt ieteikumus un rekomendācijas stresa pārvaldībai un labbūtības veicināšanai.

 

KURSA SATURS: 

    • Kas mums ikdienā traucē justies labi un kā to mainīt;
    • Stresa veidošanās mehānisms;
    • Profesionālais stress, stresa cēloņi darbā– individuālie, vides, sociālie, organizatoriskie;
    • Ilgstoša stresa veidošanās priekšnoteikumi un ietekme uz dzīves kvalitāti;
    • Ilgstoša stresa pazīmes: psihoemocionālās, fizioloģiskās, kognitīvās un uzvedības;
    • Iekšējie un ārējie stresori, to noteikšana;
    • Izdegšanas sindromu veicinošie faktori – individuālie; darba vides; organizācijas; psihosociālie; 
    • Izdegšana kā process – izdegšanas stadijas un pazīmes;
    • Izdegšanas sekas individuālā un profesionālā jomā;
    • Labbūtības jēdziena skaidrojums – emocionālā, fiziskā, digitālā labbūtība; 
    • Labbūtības un labsajūtas individuālie un komandas līmeņa kritēriji;
    • Kas veicina un kas neveicina labbūtību;
    • Emocionālās inteliģences nozīme un tās kompetences;
    • Emocionālās inteliģences attīstības nepieciešamība un iespējas;
    • Stresa profilakse un rezistences trenēšana ikdienā – dažādās metodes un pieejas;
    • Preventīvie pasākumi mentālās  pārslodzes novēršanai (mentālā ekoloģija) – relaksācijas tehnikas;
    • Attieksmes maiņa pret stresu;
    • Konkrētas ikdienā izmantojamas metodes savas labbūtības veicināšanai.

 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:

    • Ikvienam, kas rūpējas par savu fizisko un mentālo veselību;
    • Vadītājiem un komandu līderiem;
    • Organizācijām un uzņēmumiem darbinieku informēšanai un atbalstam;
    • Darbinieki, kas strādā palīdzošajās profesijās;
    • Mācību vadītājiem, treneriem un HR speciālistiem;
    • Jebkuram, kurš padziļināti interesējas par atbilstošo tēmu.

 

MĀCĪBU FORMĀTS UN IESPĒJAMAIS KURSA APJOMS:

    • kursa apjoms: atkarībā no satura apjoma nepieciešamības – no 12 līdz 36 akad. h,
    • formāts: klātienes un/vai tiešsaistes nodarbības 3 astronomiskās  stundas katra,
    • mācību metodes: teorija, refleksija par esošo pieredzi, diskusijas, darbs individuāli un grupās, mājas darbi,
    • zināšanu un iemaņu nostiprināšanai paralēli vai pēc mācībām ieteicamas individuālās koučinga sesijas un izdegšanas gadījumā – individuālās supervīzijas sesijas. 

 

KURSU VADA:

Evija van der Beek

Mg. Sc. administr., līderības un labbūtības profesionāls koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, Supervīzijas Apvienības biedre, biznesa un koučinga trenere ar 15 gadu pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos. 

 

KURSA VĒRTĪBA:

Kursa vērtība tiek saskaņota atsevišķi un ir atkarīga no dalībnieku skaita, nepieciešamā mācību apjoma un valodas.

Vidējie izcenojumi nelielām grupām:

    • 1 h mācību vadīšana  – 170-250 eur + PVN (atkarībā no valodas, klātienes vai neklātienes un mācību apjoma).

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī sazinieties ar mums un mēs nodrošināsim jūsu uzņēmumam atsevišķu mācību kursu. Atrakstiet uz  vanderevija@gmail.com pieprasījumu  vai zvaniet pa tālruni +371 29222127 un nosūtīsim jums sagatavotu piedāvājumu, kas iekļaus arī samaksas aprēķinus.

Scroll to Top