Mēs nevaram atrisināt mūsu problēmas ar to pašu domāšanu, kuru izmantojām, kad mēs tās radījām.

~Albert Einstein~

Lai sasniegtu kaut ko jaunu un nebijušu, ir jāiet citu ceļu un jāizmanto jaunas iespējas un, reizēm, arī atšķirīgas metodes. Viena no tādām ir Stratēģiskais koučings.

Kas ir stratēģiskais koučings? 

Tā ir metode vai tehnika, kas palīdz cilvēkam izvirzīt un sasniegt ambiciozus personīgus mērķus. Stratēģiskā koučinga sesija ļaus jums apzināties iespējamās problēmas, nepieciešamos resursus un dažādus notikumu attīstības virzienus vēl pirms tādi radīsies, kas, savukārt, nozīmē, ka būsiet sagatavojies un bruņojies dažādām varbūtībām un notikumiem savlaicīgi un sasniegsiet savu mērķi ieplānotā laikā un bez kavēšanās.

Stratēgisko sesiju izmanto, lai:

    • saskatīt savu lielo dzīves mērķi un nākotni;
    • izvirzīt stratēģiskos un ambiciozus mērkus, kas liks mainīties un attīstīties;
    • Izvērtēt realitāti un iespējas;
    • Sastādīt dzīvotspējīgu un izpildāmu darbības plānu.

Visbiežāk izmanto, kad:

    • Pietrūkst laiks tikai sev un sava plāna izstrādei – uzmanību novērš ikdienas rutīnas darbi;
    • Ir nepieciešams ātri izstrādāt attīstības plānu ar darbības posmiem un laika plānojumu;
    • Cilvēks atrodas strupceļā un vairs nesaprot kur virzīties;
    • Vēlas izrauties no problēmu apļa un meklē veidu kā to izdarīt;
    • Cilvēka dzīvē it kā viss ir labi, tomēr lames sajūtas nav.

Iespējamie stratēģiskās sesijas virzieni / tēmas:

    • Personīgā attīstība, efektivitāte;
    • Karjeras / biznesa attīstība;
    • Attiecības / ģimene;
    • Personīgās problēmas;
    • Mērķu uzstādīšana utt.

Kā tas notiek?

    • 1 posms: Attīstības jomas un konteksta noteikšana, sava rezultāta ilgtermiņa stratēģiskā redzējuma izveidošana.
    • 2.posms: Realitātes analīze atrunātajā kontekstā: noslieces, izglītība, darba pieredze, hobiji, aizraušanās, sapņi un fantāzijas, prasmes un kompetences, motivējošie kritēriji un vērtības. 
    • 3.posms: Iespējamo attīstības virzienu noteikšana, analīze un korekcija. Vienotas stratēģijas izstrāde.
    • 4.posms: Nepieciešamo resursu noteikšana un darbības plāna soļu izstrāde laikā. Stratēģijas korekcija pēc nepieciešamības.

Ko cilvēks iegūst rezultātā?

Cilvēks iegūst savas sapņu dzīves individuālo projektu, kuru īstenojot katra diena ceļā uz mērķi sniedz laimi un gandarījumu, bet paši mērķi tiek sasniegti viegli un ar prieku.

Sesijas vada: Laila Snidzāne

Koučinga un biznesa iemaņu trenere “Metacoach” mācību centrā, savas prasmes un pieredzi pilnveido un attīsta ikdienā jau vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos, palīdzot cilvekiem uzstādīt un sasniegt ambiciozus mērķus, kas aizrauj un padara dzīvi krāsaināku.

 

_________________________________

INFORMĀCIJA: 

    • Sesijas ilgums: 3-4 astronomiskās stundas.
    • Norises adrese: Rīga, Baltā 1B, 807.каб. (Biznesa ēka “Forums”) vai jūsu izvēlētā vietā Rīgā.
    • Dalības maksa: 200 Eur plus PVN.

_________________________________

PIETEIKTIES STRATĒĢISKAI SESIJAI:

Scroll to Top