Vienota, motivēta, efektīva savā ikdienas sadarbībā komanda ir liela vērtība, kas viennozīmīgi ir viens no veiksmīga biznesa pamatnosacījumiem! 

KOMANDU KOUČINGA MĒRĶIS:

Komandas biedriem apzināties savas stiprās un vājās puses, attīstāmās kompetences komandā, celt apzinātības līmeni un sākt mērķtiecīgi strādāt pie vislabākās komandas izveides. 

 

PROCESA STRUKTŪRA:

    • Vadītāja un komandas sākotnējā aptauja un vienošanās par sadarbības formātu, virzienu, specifiku utt.
    • Komandas attīstības mērķa formulējums (piemēram, saliedēšana, komunikācijas uzlabošana, efektivitātes celšana, konfliktu pārvaldība, motivācijas celšana utt.).
    • Esošās situācijas izpēte attiecībā uz komandas attīstības mērķi.
    • Sākotnējā attīstības plāna izstrāde un iespēju kopums.
    • Darbs pie izvēlētām kompetencēm vai uzvedībām sesiju laikā un mājas darbi izpildei individuāli un komandā.
    • Trenera piedāvāto tehniku un instrumentu izmēģinājums sesiju laikā un starp tām patstāvīgi.
    • Atgriezeniskā saite par padarīto un attīstības plāna sasniegšanas korekcija nepieciešamības gadījumā.
    • Instrumenti un savstarpējā komandas vienošanās par sasniegumu integrāciju ikdienā ilgstoša efekta panākšanai.

 

PROCESA FORMĀTS: 

    • Viens komandu koučinga cikls ietver 10 komandu sesijas (katra 2 astronomiskās stundas, kopā 20 stundas).
    • Svarīgi koučinga procesā piedalīties visai komandai un arī tās vadītājam!
    • Sesijas ir praktiskas un satur sevī dalīšanos, diskusijas, uzdevumu un tehniku izpildi. Vajadzības gadījumā treneris-koučs papildinās tēmu ar nepieciešamo teoriju un informāciju.
    • Starp sesijām darbs neapstājas un notiek jauno atziņu apzināta integrēšana komandas ikdienā.
    • Starp sesijām rekomendējam 2 nedēļu pārtraukumu.
    • Atsevišķi vienojoties katram dalībniekam ir iespēja apmeklēt individuālās koučinga sesijas ar treneri-kouču par tēmu, kas skar personīgo attīstību.

 

KOMANDU KOUČI-TRENERI (TIEK PIEMEKLĒTS PAMATOJOTIES UZ SĀKOTNĒJO PIEPRASĪJUMU):

Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra vadītāja. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos. Praktizējošais koučs, biznesa iemaņu, koučinga un personības attīstības programmu trenere.

Joanna Kristīne Golubeva

Sertificēta Koučinga un Biznesa Trenere un koučs. Radoša personība ar savu pieeju katram klientam. Profesionāle vadības un personāla attīstības jomā. Empātija, Radošums un Profesionālisms – tie ir 3 vārdi, kas raksturo Joannu K.Golubevu vislabāk!

Evija van der Beek

Sertificēta koučinga un biznesa trenere, profesionāls koučs un supervisore ar vadībzinību maģistra grādu vadības psiholoģijā un supervīzijā. 15 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos komercnekustāmo īpašumu pārvaldīšanā un mārketinga jomā.

 

VĒRTĪBA:

Komandu koučinga process ir pieejams uzņēmumiem komandām 9-12 cilvēki, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu. Viena komandu koučinga cikla standartcena ir  3000 Eur plus PVN, vienojoties par vairāku komandu koučingu vai vairākiem cikliem, ir pieejamas atlaides.

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai ikdienā dalībniekiem iesakām apmeklēt 3 līdz 5 individuālās koučinga sesijas, vienas sesijas vērtība ir 50 Eur plus PVN. Par nodarbību skaitu, biežumu un datumiem būs iespēja vienoties ar izvēlēto kouču (https://metacoach.lv/kouci/).

 

INFORMĀCIJA:

Vairāk informācijas par programmu var saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983.

 

Scroll to Top