Emocionāli inteliģents vadītājs 

-nākotnes uzņēmuma nepieciešamība un konkurētspējas priekšrocība

 

Žurnāls “Forbes” 2020.gadā nosauca 5 organizāciju pieprasītākās “soft” iemaņas, ko tās meklē un kuras ir svarīgas, un kopā ar kreativitāti, spēju pārliecināt un ietekmēt, sadarboties un pielāgoties, arī Emocionālā inteleģence ir šajā vēlmju sarakstā.

EMOCIONĀLĀ INTELIGENCE ir skaidri definēta un izmērāma spēja atpazīt emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot emocijas, lai palielinātu domāšanas un problēmu risināšanas efektivitāti. 

Šis kurss ir radies, lai apvienojumā ar padziļināto skatu uz komandas vadību un attīstību, emocionālās inteliģences attīstību, palīdzētu vadītājiem sasniegt jaunu līmeni sekojošās iemaņās un kompetencēs:

 • Elastība un pielāgošanās
 • Emocionālā noturība
 • Spēja pārliecināt un ietekmēt
 • Pašpārvalde
 • Attiecību vadība
 • Autentiskums
 • Komandas iesaiste un motivācija
 • Sadarbība
 • Pašattīstība 

 

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Uzņēmumiem:
EI līderiem ir 76% varbūtība izveidot iesaistītas komandas pretstatā līderiem ar zemu EI (Head& Freedman), savukārt, iesaistītām komandām ir 51% zemāka kadru mainība, 27% augstāki peļņas rādītāji, vidēji 56% augstāka klientu lojalitāte un 38% augstāka produktivitāte (Gallup).
“5% punktu pieaugums iesaistē rada 3% punktu pieaugumu ienākumos nākamajā gadā” (Aon).

Dalībniekiem:
“Augsts EI spēlē 90% lomu karjeras izaugsmes tempā” (Harward Business Review).
“85% no zvaigznēm top vadības pozīcijās ir apveltīti ar augstu EI” (Davids Golemans).
Augsts EI nodrošina daudz labāku stresa vadību, savukārt stress darba vidē ir pieaugošs –  58% pieaugusi darbinieku depresija un  74% bažas (Regus Group 1000 uzņēmumu aptauja).

 

Komandai un uzņēmumam tas sniedz tik lielisku rezultātu, jo: 

 • Pieaug darbinieku iesaiste
 • Uzlabojas komandas sniegums
 • Pieaug darbinieku produktivitāte
 • Attīstās stresa noturība
 • Paaugstinās personīgais labbūtības līmenis
 • Pieaug personīgā efektivitāte
 • Samazinās darbinieku mainība

 

Programmas mērķauditorija: Augstākā un vidējā līmeņa vadītāji 

Programmas ilgums: 3 mēneši

Mācību formāts: slēgta grupa uzņēmuma ietvaros, rekomendējamais grupas lielums 12 +/-2 cilvēki    

 

PROGRAMMA:

 

1.modulis: Komunikāciju pamati

Cilvēki uztver komunikāciju caur savu agrāko pieredzi vairāk kā caur vārdiem, ko saka runātājs. Katram no mums vēlmes un gaidas ir dažādas – to zināšana un pielāgošanās ir svarīga veiksmīgām attiecībām, t.sk.komandas vadībai. Komunikācijas sākas ar “sadzirdēt un saprast”, nevis ar “pateikt”.

Šajā nodarbībā skatīsim komunikācijas aksiomas un pieņēmumu ietekmi uz rezultātu, klausīšanās barjeras un atverošo jautājumu spēku. Mācīsimies izvēlēties nepieciešamos komunikācijas kanālu un mainīt to piemērojot situācijai un sarunas biedram, lai nonāktu līdz patiesi atklātai un jēgpilnai sarunai. 

 

2.modulis: Emociju atpazīšana

Tikai 7% no informācijas cilvēks saņem un arī nodot jums verbāli, pārējais ir jāspēj nolasīt. Emocijas ir mūsu dzīves, arī darba neatņemama sastāvdaļa, tās ietekmē mūsu sniegumu un arī lēmumus, ar savām emocijām cilvēki translē milzīgu informācijas apjomu.

Šajā modulī uzzunāsiet par emocijām, to funkciju, rašanās mehānismu, atpazīšanas marķieriem un mehānismu, mācīsīties atpazīt savas un svešas emocijas.

 

3.modulis: Emociju izmantošana

Emocijas ikdienā un darbā var palīdzēt un var traucēt, tās stipri ietekmē gan personīgo, gan komandas efektivitāti un produktivitāti.

Trijās stundās skatīsim, ka nav “slikto” un “labo” emociju – katrai ir sava funkcija un katra noder pie konkrētā darbošanās veida. Sapratīsim kā plānot gan savu, gan kolēģu ikdienu, ņemot vērā emocijas, sasniedzot maksimālo efektivitāti un palielinot sniegumu.

 

4.modulis: Emociju cēloņu un seku apzināšanās

Saprotot populārākos emociju rašanos cēloņus un sekas, var noteikt un pareģot emocijas sevī un citos. Tas ir svarīg nosacījums komandas motivācijā un darbinieku iesaistes un lojalitātes celšanā.

Šajā nodarbībā mācīsimies noteikt emociju cēloņus, plānot nepieciešamās emocijas ilgtrermiņā, kā arī iekļaut šo svarīgu faktoru ilgtermiņa plānošanā. Papildus apgūsim arī komandas iedvesmošanas tehniku.

 

5.modulis: Emociju pārvaldība

Emociju pārvaldībai ir vairākas pieejas un iespējas un ne vienmēr emociju pārvaldība nozīmē “negatīvo” emociju samazināšana, reizēm ir jāmāk sevī vai komandas biedros izraisīt nepieciešamos tieši šeit un tagad emociju.

Šajā modulī apskatīsim emociju pārvaldīšanas pulti, kā arī sameklēsim sev piemērotus emociju pārvaldīšanas rīkus, ko izmantot nepieciešamības gadījumā, kad emocija ir pārāk stipra vai arī nav palīdzoša konkrētajā situācijā.

 

6.modulis: Cilvēku uzvedības tipi 

Spēja apzināties savu uzvedības un reakciju  tipu, kā arī pamatīt citu cilvēku īpatnības, ir ļoti svarīga prasme, lai veidotu veiksmīgu komunikāciju gan sadzirdot, gan pasniedzot informāciju, lai motivētu un pielāgotos.

Nodarbības laikā skatīsim cilvēku uzvedības tipus, mācīsimies izprast savu un atšķirības ar citiem, skatīsim kas katram cilvēku tipam ir svarīgi un kas tos motivē vai tieši otrādi, samazina vēlmi darīt, kā ar tiem labāk komunicēt un kādam darbību veidam katrs tips ir labākais.

 

7.modulis: Iedvesmošana, motivācija

Iekšējā motivācija ir katra atsevišķa cilvēka atbildība, tomēr vadītājs ir atbildīgs par atbalstu un vides radīšanu, iespēju sniegšanu. Lieliskam vadītājam jāmāk arī iedvesmot, “pārdot” idejas, kas ir pārmaiņu neatņemama un nepieciešamā prasme.

Šajā modulī apskatīsim dažas motivācijas teorijas, naudas lomu, kā arī to, kas ir pieaugušu cilveku motivācijas pamatā un kā to izmantot darbā ar tiem. Zināšanas nostiprināsim praksē izstrādājot motivācijas plānu savai komandai un cilvēkiem tajā.

 

8.modulis: Komandas izveide un vadība ilgtermiņā

Komandu izveides, kā arī komandas augsta snieguma uzturēšanas procesā ir svarīgi zināt un pildīt vadītāja lomas, uzturēt nepieciešamo attieksmi un veikt konkrētas darbības. Vadītājam ir liela nozīme tajā vai un kāda komanda taps.

Šajā nodarbībā apskatīsim komandas izveides faktorus, kas ir nepieciešams izveides procesā, vadītāja lomu tajā, kā arī darbības, kuras ir nepieciešamas komandas attīstībā, tai skaitā rīks kā panākt iniciatīvu.

 

9.modulis: Darbu organizēšana un plānošana

Vadītājam ir svarīgi redzēt darbus un komandu sistēmiski, novērtēt slodzi, prioritātes, personītas utt kopumā. Darbu organizēšana, deleģēšana un atgriezeniskā saite – to spēku un ietekmi uz rezultātiem un iesasiti komandas un individuālā līmenī ir grūti novērtēt pienācīgi.

Nodarbības laikā apskatīsim darbu organizēšanas un plānošanas svarīgākos nosacījumus, kontroles mehānismus un pastrādāsim arī ar atgriezenisko saiti – ar barjerām un tehnikās, ar kritikas uztveri savā virzienā.

 

10.modulis: Laika vadība un efektivitāte 

Ne vienmēr darīt daudz nozīmē sasniegt rezultātu vai būt produktīvam. Tas ir attiecināms arū uz komandas darbu. Laika vadība un efektivitāte ir drīzāk domāšanas veids un ieradums, uz līdz ar to vienmēr ir iespēja šo prasmi uzlabot līdz nepieciešamajam līmenim.

Moduļa laikā apskatīsim gan prioritāšu notiekšanas loģiku, gan laika efektivitātes celšanas iespējas, gan mācīsimies to demonstrēt komandai, iedarbinot veselīgus laika vadības proncipus.

 

11.modulis: Integrācija, sava personīgā attīstības plāna sastādīšana.

 

 

PROGRAMMAS TRENERI: 

 

Mārtiņš Vecvanags

Biznesa treneris, emocionālās inteliģences novērtēšanas un attīstības praktiķis (Genos International) ar vairāk kā 20 gadu garu vadītāja-praktiķa pieredzi vadot uzņēmumus Baltijas valstīs, Kaukāzā un Polijā.

Kontakti: T: +371 22001894 E: martins@vecvanags.lv  In: www.linkedin.com/in/vecvanags  

 

Laila Snidzāne

Koučinga un biznesa iemaņu trenere “Metacoach” mācību centrā, kas savas vadības prasmes un pieredzi pilnveido ikdienā vairāk kā 15 gadus vadot un attīstot gan mazas, gan lielākas komandas dažādu sfēru uzņēmumos. 

Kontakti: T: +371 29412983 E: laila.snidzane@apcoach.org  In: www.linkedin.com/in/laila-snidzāne/ 

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Kopējā kursa cena sastāda 7’900 Eur + PVN un tajā iekļauts:

 • Vadītāju komandas Emocionālā klimata novērtējums pirms un pēc kursa iziešanas
 • Kursa materiāli un nodarbības atrunātajos datumos (11 nodarbības 3 stundas katra)
 • Refleksijas sesija 1-2 mēnešus pēc kursa pabeigšanas

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai darba ikdienā katram vadītājam nodrošināt iespēju apmeklēt 3 līdz 5 koučinga-mentoringa sesijas pie programmas treneriem, vienas sesijas vērtība ir 100 Eur + PVN.

 

PROGRAMMAS PIETEIKŠANA UN INFORMĀCIJA:

Laila Snidzāne /  T: +371 29412983 E: laila.snidzane@apcoach.org

Mārtiņš Vecvanags /  T: +371 22001894 E: martins@vecvanags.lv

 

 

Scroll to Top