Gudrie mērķi

“Gudrie” mērķi

Vai Jūsu Jaunā gada mērķi ir salikti “gudri”? Ko tas nozīmē? Katram mērķim ir jābūt konkrēti un ļoti specifiski noteiktam! Kā? Izmantojiet SMART modeli mērķu noteikšanā!