Sešas svarīgas domas par biznesu

6.daļa: Sešas svarīgas domas par biznesu

(6.daļa no Deivida Frīmentla grāmatas “Komandas motivācija un vadība” apkopojuma – 50 praktiskie padomi!)

Katra efektīva komandas vadītāja galvenās rūpes ir par savu komandu. Lai saglabātu šādu attieksmi un arī attīstītu biznesu, jāievēro vēl vairāki savstarpēji saistīti noteikumi.

Aptuveni 75% sava laika, enerģijas un domāšanas komandas vadītājam jāvelta darbiniekiem. Atlikušie 25% jāvelta jautājumiem, kas saistīti ar piecām pārējām jomām, kuras savā starpā kaut kādā ziņā pārklājas.


Padoms Realizācijas solis
40. Pirmā doma. Darbinieki Solis 40: Katru dienu atvēliet laiku tam, lai padomātu par savas komandas motivāciju un to, ko vēl varētu darīt, llai to veicinātu.
Attīstot biznesu, pirmā doma, kas jāpatur prātā, ir darbinieki.  Labākie vadītāji vienmēr ir savu darbinieku rīcībā un domā par darbiniekim visu laiku. Viņi ir emocionāli gudri un apzinās ne tikai katra komandas dalībnieka izjūtas, bet arī paši savas emocijas. Vadītājs zina, ka tiem sīkumiem, ko viņš kā vadītājs dara, var būt liela nozīme. Tāpēc viņš vienmēr domā par vārdiem, ko saka, balss noskaņu un to, kā vislabāk izteikt savu viedokli. Komunikācijja ir divvirzienu process, tāpēc viņš vienmēr pārdomā, ko teikuši komandas dalībnieki. Viņš ir gatavs uzklausīt darbinieku idejas, apzinās, ka augstu vērtē komandas dalībniekus, un pilnīgi uzticas viņiem.
41. Otrā doma. Klienti Solis 41: Iesakiet savas komandas dalībniekiem pārstāt domāt par pārdošanu, tā vietā koncentrējoties uz attiecību veidošanu ar klientiem, viņu vajadzību izpratni un domu, kā vislabāk tās apmierināt.
Visām komandām jāpatur prātā, ka klienti ir viņu pastāvēšanas vienīgais iemesls. Lai motivētu darbiniekus vēl vairāk pievērsties ikdienas komunikācijai ar klientiem, katram komandas dalībniekam jāizskaidro, ka viņš ir “klienta atbalstītājs”, kurš palīdz klientam sasniegt to, ko viņi vēlas gūt no dzīves, pērkot jūsu produktu. Nav svarīgāka mērķa, kā palīdzēt klientam piepildīt viņa sapņus ar jūsu produkta starpniecību. Ieņēmumi un peļņa ir produkts, kas rodas, kad laimīgi darbinieki apkalpo laimīgus klientus. Kā komandas dalībnieki veido attiecības ar klientu? Kā viņi palīdz klientam formulēt prasības? Kā viņi iepazīstina klientu ar kompānijas produktu? Ko vēl varētu darīt komanda, lai izraisītu klienta interesi? Atbilde uz visiem šiem jautājumiem rodama jautājumu un ieteikumu mākslā, kas ir pretēja pārliecināšanas spiedienam. 
42. Trešā doma. Nauda Solis 42: Izvērtējiet budžetu vēlreiz uz pārspriediet ar savu komandu atšķirību starp labiem un sliktiem izdevumiem, piedāvajot pēc iespējas vairāk piemēru no katras kategorijas. Piemēram, kurai kategorijai pievienot ceļošanu biznesa klasē?
Kā mēs visi zinām, tad laimi nevar nopirkt par naudu (vēl jo vairāk, ja izdevumi tiek samazināti). Var panākt vienīgi apmierinātu klientu skaita pieaugumu, ja viņus apkalpo motivēti un augsta profesionālā līmeņa darbinieki. Par naudu ir jādomā “pareizi”, nosakot atšķirību starp “sliktiem” un “labiem” izdevumiem.  Slikti izdevumi rada neefektivitāti, sliktu apkalpošanu un zemas kvalitātes produktu, un tāpēc no tiem ir jāatbrīvojas. Labi izdevumi – gluži pretēji – paaugstina biznesa vērtību ar efektivitātes un kvalitātes celšanos, kā arī ar apmierināto klientu procentu pieaugumu, līdz ar to palielinās peļņa. Katrs izdevumu elements jāapskata no šī viedokļa: “Vai šie izdevumi ceļ kompānijai vērtību ar efektivitātes, klientu apmierinātības, kvalitātes un morāles līmeņa paaugstināšanos?”
43. Ceturtā doma. Pozitīva attieksme Solis 43: Izsludiniet “jā” dienu! Atbildiet ar “jā” uz visiem jums adresētiem lūgumiem un ieteikumiem. Pēc tam ejiet un centieties atrast pozitīvus aspektus savā komandā un atzīmējiet tos.
Izveidojiet attieksmi “to var izdarīt”, pārvēršot negatīvos elementus pozitīvos un vienmēr atbildot ar “jā” komandas dalībniekiem. “To var izdarīt”. Analoģisks tam ir apzīmējums “konstruktīvs”, “optimistisks” un “pārliecināts”. Komandas vadītājam, kurš ir pozitīvi noskaņots, nekas nav neispējams, un viņš izdarīs visu, lai palīdzētu citiem, un pārvarēs jebkuras grūtības, nekoncentrējoties uz negatīviem aspektiem. Kad jāmotivē darbinieki, pozitīvi noskaņots komandas vadītājs meklē cilvēkos labo, pievēršoties negatīvajam tikai tad, ja tas varētu kļūt par stimulu attīstībai. Viņš meklē labās īpašības, kas piemīt katram cilvēkam, un palīdz tās attīstīt.
44. Piektā doma. 110% attieksme Solis 44: Pajautājiet sev, vai jums kā komandas vadītājam ir 90%, 100% vai 110% attieksme pret darbu.
Pārsniedziet plānoto, dodiet papildu ieguldījumu. Ja jūs neieguldīsiet darbā 110%, tad to izdarīs kāds cits un viņš būs jus apsteidzis. Lai panāktu labus rezultātus, jums jādod vairāk, nekā saņemat. Tas nozīmē dot vairāk, nekā no jums prasa, bet ar pārliecību, ka beigās tam būs atdeve. 110% attieksme irļoti svarīga, motivējot komandas dalībniekus. Viņi zinās, ka komandas vadītājs patiešām palīdzēs viņiem ikdienas darbos un darīs visu, lai viņi izkļūtu no sarežģītas situācijas. Ieguldot vairāk savas komandas dalībniekos, vadītājs panāk augstu motivācijas un morāles līmeni. 110% attieksme ir lipīga 😊
45. Sestā doma. Esiet citāds Solis 45: Nākamajā mēnesī sāciet virzīt īstenošanai jaunu ideju, ko ieteicis kāds komandas dalībnieks vai arī esat izdomājis pats.
Nelīdzinieties citiem vadītājiem, kļūstiet par celmlauzi biznesa pasaulē. Esiet citāds! Veltiet katru nedēļu laiku, lai atrastu labāko veidu, kā apklapot klientus. Ja to nedarīsiet, tadd kāds no jūsu konkurentiem to darīs, un jūs paliksiet otrais. Lai, meklējot jaunas iespējas, uzturētu augstu motivācijas līmeni, periodiski uzdodiet sev un savai komandai provokatīvu jautājumu: “Vai tas ir labākais un vienīgais veids? Vai mēs nevaram atrast labāku vai citu veidu?” Attīstīt biznesu nozīmē visu laiku meklēt jaunas idejas un pievilcīgākās no tām likt lietā. Tas nozīmē būt citādam katru dienu.
Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top