Spirāles dinamika uzņēmumu vadībā

“Ja vecās zāles vairs nestrādā, palielināt devas nav tā labākā ideja.”

PAR KO IR ŠIS SEMINĀRS?

Spirāles Dinamika ir teorija, kas sniedz efektīvu modeli personības, grupu, organizāciju un sociālo sistēmu attīstības izpratnei un vadībai. Teorijas autori ir psihologi un filozofi Klērs Greivzs, Dons Beks, Kristofers Kovans. Īpašu uzmanību Spirāles Dinamika ir izpelnījusies tieši pēdējā laikā, jo tā piedāvā virkni iedarbīgu instrumentu praktiskajai uzņēmuma vadībai – no mērķu uzstādīšanas un darba ar personālu līdz efektīvai mijiedarbībai ar klientu un sabiedrību. Atšķirībā no daudzām citām teorijām un tipoloģijām, Spirāles Dinamika gan personību, gan organizāciju apskata attīstībā, tāpēc ļauj daudz labāk sagatavoties izaicinājumiem, ko rada organizāciju iekšējās un ārējās vides straujās izmaiņas. Lai efektīvi vadītu pārmaiņas organizācijā ilgtermiņā, ir jāizprot to būtība. 

SEMINĀRS BŪS VĒRTĪGS:

 • Uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem;
 • Personāla atlases un vadības speciālistiem;
 • Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālistiem; 
 • Cilvēkiem, kas meklē harmoniju un līdzsvaru starp dzīvi un darbu.

VAI ARĪ JUMS IR PAZĪSTAMAS ŠĪS PROBLĒMAS?

 • Svarīgākie darbinieki kvalitatīvi izpilda izpilda darbu, bet negrib “dejot korporatīvās dejas”.
 • Savukārt lojālajiem darbiniekiem pietrūkst kompetenču, lai viņus virzītu augstākam amatam.
 • Kļūst arvien grūtāk izprast darbinieku motivāciju, ierastā sodu un balvu sistēma nestrādā.
 • Visjaunākās paaudzes darbinieki brīžiem ir pilnīgi nesaprotami.
 • Nesakrīt darbinieku vērtības ar uzņēmuma deklarētajām un faktiskajām vērtībām.
 • Kvalificētākie darbinieki vadību uztver skeptiski un ironiski.
 • No uzņēmuma sāk aiziet svarīgi darbinieki, rezultāti pasliktinās bez redzama iemesla.
 • Reklāma mērķauditoriju uzrunā vājāk nekā agrāk.
 • Korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes nesasniedz cerēto rezonansi.
 • Sajūtas: kaut kas nav īsti tā, kā vajag, bet nav skaidrs, kas.

KĀDS IR SEMINĀRA MĒRĶIS?

Apgūt Spirāles Dinamikas pamatus, lai distancēti paskatītos uz savu un citu cilvēku motivāciju un tās maiņu dzīves laikā, izprastu organizācijā, sabiedrībā un valstī notiekošos procesus, un iegūt efektīvus instrumentus pārmaiņu vadībai ilgtermiņā. 

SEMINĀRĀ APSKATĀMĀS TĒMAS: 

1. Spirāles Dinamikas (SD) vēsture un vieta starp citām personas un organizācijas aprakstošām teorijām;

2. Spirāles Dinamikas līmeņi, to īpašības un izpausmes indivīda un organizācijas mērogā;

3. Organizācijas uzbūve, personāla vajadzības un motivēšana dažādos SD līmeņos;

4. Efektīva mijiedarbība ar klientiem un sabiedrību dažādos SD līmeņos;

5. Kļūdas, kas rodas, neievērojot SD principus, un pārejas procesa riski;

6. Krīzes vadība no SD viedokļa.

SEMINĀRU VADA: Ilmārs Jargans  

Izaugsmes treneris “MetaCoach” mācību centrā. Aptuveni 20 gadu ilga praktiskā pieredze integrēto komunikāciju vadībā lielos uzņēmumos, tajā skaitā, nopietnu krīžu un pārmaiņu periodos, vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze kā lektoram augstskolās, semināru un treniņu vadītājam.

 INFORMĀCIJA

Semināra ilgums: 5 stundas

Rīga, Baltā iela 1B (biroju ēka “Forums”), 502.telpa, vai jūsu izvēlētā vietā Rīgā, ja organizācija pasūta slēgto semināru.

Semināru iespējams piemērot konkrēti jūsu organizācijas specifikai, piemēram, darbiniekiem, kas saistīti ar klientu apkalpošanu tieši vai pa tālruni.