Līderības ABC

“LĪDERĪBAS ABC” – EFEKTĪVAS VADĪŠANAS TEHNIKAS UN PRAKSE

PAR KO ŠIS KURSS?

Vadītāji – gan jauni, gan ar pieredzi, ļoti bieži piemirst, ka vadītāja galvenais pienākums ir veidot saliedētu, motivētu un uz mērķi orientētu komandu, ar kuras palīdzību tam ir ne tikai jāuztur esošais uzņēmuma līmenis, bet arī ikdienā jādomā par tā attīstību, pielāģošanos apkārtējām izmaiņām un proaktīvu darbību, nevis tikai negatīvo seku likvidēšanu.

Kursa laikā tiek apskatītas svarīgākās tēmas un tās darbības, kurās vadītājs visbiežāk pieļauj kļūdas savā darbā, piemēram, nepietiekama laika plānošana un neefektīva darbu pārdale, nesistēmiska pieeja un pārāk mazs fokuss uz attīstību, nespēja ilgtermiņā veidot atklātas attiecības komandā utt. Kā arī  kursa laikā dalībnieki iepazīs metodes personīgai izaugsmei, pamatojoties uz savām stiprām pusēm un līdera potenciāla izmantošanu un attīstīšanu. 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:
 • Mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem, kas paši vada savu biznesu;
 • Mācību un personāla attīstības speciālistiem – HR;
 • Vadītājiem, kas jau ir uzsākuši savu līderības ceļu un vēlas paplašināt un nostiprināt savas prasmes;
 • Ambicioziem cilvēkiem, kas vēl tikai plāno kļūt par vadītājiem un vēlas iegūt jaunas zināšanas un iemaņas.
VADĪTĀJU UN LĪDERU 10 LIELĀKĀS PROBLĒMAS:
 • Darba apjoms, ko grūti sadalīt prioritātēs un visu vajag tepat un tūlīt.
 • Kolēģi nav uz “viena viļņa”, ja tiek uzticēts darbs, tā izpilde un kvalitāte neatbilst iecerētajam un vēlamajam.
 • Uzņēmumā un komandā valda neziņa par notiekošām izmaiņām, neskaidrība un nav atbilžu uz interesējošiem jautājumiem.
 • Netiek risināti problēmu iemesli, bet gan milzīgi laika un resursu daudzumi tiek veltīti seku novēršanai.
 • Slikta komunikācija gan komandas ietvaros, gan ar vadītāju; aizkulišu spēles.
 • Nesakrīt pilnvaru un pienākumi līmeņi.
 • Darbinieku visatļautība, dažkārt pietrūkst zināšanas to motivēšanā.
 • Darbinieku nespēja izteikt savu konkrēto viedokli, pretenzijas pret darbu un vadītāju.
 • Sajūta, ka ieguldījums un darbs netiek novērtēts.
 • Rutīna darbā. Attīstības trūkums.
VADĪTĀJU UN LĪDERU 10 KVĒLĀKĀS VĒLMES:
 • Lai darbi ir saplānoti tā, ka visam pietiek laiks, un darbs nav “jānes uz mājām”.
 • Panākt vienotu komandas garu – lai katrs komandas biedrs ir motivēts, uz mērķi virzīts un paveikts sev uzticēto darbu vai pienākumus.
 • Saņemt novērtējumu un kvalitatīvu atgriezenisko saiti par savu darbu un ieguldījumu.
 • Mācēt un spēt konstruktīvi komunicēt, virzoties un kopīgo mēŗki.
 • Spēt uzticēties saviem darbiniekiem un zināt, ka tie izpildīs uzticētos darbus un pienākumus visaugstākajā kvalitātē.
 • Mazāk nogurt darbā un līdzsvarot savu darba un privātā laika attiecības.
 • Iemācīties radoši, ātri un kvalitatīvi risināt pārmaiņu procesus.
 • Panākt 100% darbu pārvaldīšanu un kontroli – lai viss strādā kā pulksteņa mehānisms.
 • Izveidot cieņas pilnas attiecības un atklātu komunikāciju gan komandā, gan ar savu vadību.
 • Strādāt jēgpilnu darbu ar sajūtu, ka ieguldījums nes labumu citiem un arī gandarījumu sev.
KĀDS IR KURSA MĒRĶIS?

Kursa mērķis ir attīstīt svarīgākās vadītāja iemaņas, iepazīstināt ar līderības patieso jēgu un iemācīt redzēt savas kļūdas, tās analizēt un labot ilgtermiņā, plānot savu un savas komandas attīstību, t.i. pietuvoties tai situācijai, kad visas kvēlākās vēlmes ir piepildītas.

KURSĀ ATTĪSTĀMĀS UN IEGŪSTAMĀS IEMAŅAS: 
 • Mērķu uzstādīšana, sākotnējo baiļu pārvarēšana un motivācijas uzturēšana to sasniegšanā;
 • Laika vadības un darbu prioritāšu noteikšanas iemaņas;
 • Stresa noturība un privātās un darba dzīves līdzsvara noturēšana;
 • Deleģēšanas un kvalitatīvas atgriezeniskās saites sniegšanas iemaņas;
 • Prasmes veidot komandu un efektīvi risināt konfliktus;
 • Pārmaiņu vadības pamatprasmes;
 • Komandas veidošanas un motivēšanas iemaņas;
 • Koučinga pamati savā dzīvē un darbā ar komandu u.c.

KURSA PROGRAMMA:

1.modulis: ES
 • Cilvēku uztveres tipi un uzvedības modeļi
 • Mērķu uzstādīšana
 • Laika vadība un priopritāšu noteikšana
 • Bailes un to pavadones – neizlēmība un šaubas
 • Stress. Kā pārvaldīt un nenonākt līdz izdegšanai
 • EQ – Emocionālais intelekts
 • VQ – Enerģijas līmenis, kā vairot enerģijas līmeni ikdienā
 • Paškoučings, to pielietojamība ikdienā un darbā
2.modulis: MĒS
 • Kas ir komanda, tās veidošanās stadijas
 • Konfliktu vadība, kā nepieļaut vai pārvaldīt
 • Līdzsvarotā deleģēšana + atgriezeniskā saite: mīti un patiesība
 • Efektīvu sapulču vadīšana
 • Komandas koučings, kā tas strādā un ko dod
 • Pārmaiņu vadība no A līdz Z
 • Iedvesmotas, mērķtiecīgas un rezultatīvas komandas veidošana
 • Komandas motivācija un labsajūta
3.modulis: LĪDERIS
 • Līderība. Kas ir līderis un kā attīstīt līdera iemaņas un prasmes
 • Pašpārliecība, no kā tā sastāv un kā to attīstīt
 • Mans stāsts, elevator speech
 • Personīgais zīmols – ko ar to saprot un kā pilnveidot
 • Ievads uzstāšanās mākslā
 • Veiksmes un līderības zelta likumi
MĀCĪBU FORMĀTS:
 • Teorijas pārskats par apskatāmo tēmu,
 • Diskusijas un papildinošie jautājumi,
 • Prakstiski vingrinājumi un iemaņu praktizēšana katrā nodarbībā,
 • 3 mājas darbi – pa vienam katrā modulī,
 • Noslēguma eksāmens ar apgūtās vielas nostiprināšanai.
MĀCĪBU GRAFIKS:
 • Kursa ilgums: 60 stundas, kopā 10 nedēļas
 • 2 reizes nedēļā – katra nodarbība 3 stundas
KURSU VADA: Laila Snidzāne

Izglītība:

Biznesa skola “Turība”, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Rīgas Tehniskā Universitāte, Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā

Association of Professional Coaches, Koučinga un Biznesa Treneris, Master Koučs (MCC)

Erickson Coaching International, High Perfomance Team Coaching.

Darba pieredze: 

Vairāk kā 15 gadu pieredze tādās biznesa sfērās kā ātras aprites preču vairumtirdzniecība, loģistika, mazumtirdzniecības projekti; no tiem vairāk kā 10 gadi vadošos amatos, kur ikdienā prakstiski pielieto koučinga instrumentus savas komandas attīstībā un vadībā.

Vairāk informācijas:

https://www.linkedin.com/in/laila-snidzāne/ 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KURSU: 

📩 riga@apcoach.org 

📞 +371 29 412 983