Start.Stop.Continue.

Metode “Pārstāt, sākt, turpināt”

Metode “Pārstāt, sākt, turpināt” ir organizēts veids, kā sniegt vai saņemt atgriezenisko saiti.

Šis modelis lieliski noderēs:

    • Iknedēļas vai ikmēneša komandas sapulcēm kā grupas atgriezeniskā saite par iepriekšējo periodu un vadlīnijas nākamajam (Veido to kā diskusijas atgriezenisko saiti, un tajā piedalās visa komanda, kopīgi veidojot visas 3 sadaļas. Iesaiste sniegs lielāku atbildības izjūtu, un rezultāts būs daudz labāks);
    • Kā individuālā atgriezeniskā saite cilvēkiem kā pamudinājums uz izaugsmi un attīstību (Izmanto ikdienā vai regulāri, veidojot kontrolpunktus un izaugsmes progresa pārskatu);
    • Kā sfēma atgriezeniskās saites jautāšanai saviem kolēģiem vai studiju biedriem (Pamēģini sava darba vietā, ja, piemēram, esi vadītājs jautāt šādi saviem padotajiem par savu kā vadītāja darbu).
    • Kā atslēgas punkti kādas prasmes vai īpašību vai jaunu ieradumu veidošanas procesā (arī indivudālā pašizaugsmes darbā tā lieliski der un palīdz izveidot plānu un atsekot progresu).

Soļi piemēram par diskusiju komandā:

Pārstāt Apspriediet lietas, kas nedarbojās un ko personai vai komandai vajadzētu pārtraukt darīt!
Sākt Pēc tam pievērsiet uzmanību jaunām lietām, kuras komandas biedriem vajadzētu izmēģināt, norādot, ko viņiem vajadzētu sākt darīt! Vienojieties par atbildībām un termiņiem!
Turpināt Pabeidziet sesiju, norādot uz lietām, kuras cilvēks vai komanda dara pareizi un kuras jāturpina darīt!

 

Lai izdodas!

 

 

* No grāmatas “Koučinga tehnikas. Solis pa solim. Sev, komandai, biznesam”, 55.lpp

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top