Izvēles svari!

Pareto likums (20/80)

PARETO LIKUMS (80/20) – vērts atcerēties ikdienā, tas palīdzēs neieslīgt rutīnā, kā arī pie plānošanas un prioritāšu noteikšanas!

  •  20% PŪĻU / DARBU SNIEDZ 80% REZULTĀTU!
  •  Visi steidzamie darbi, kas vērsti uz «šodienas» uzturēšanu ir attiecināmi uz 80% pūlēm, kas sniedz tikai 20% no rezultāta.
  •  Mērķu sasniegšana ir attiecināma uz 20%.
  •  Ilgtermiņa darbi (80% no rezultātiem) ir iespējami tikai nosakot mērķus un integrējot to ikdienas plānošanā (!!!)

Savā dienas visefektīvākajā laikā (laiks, kad Jums ir visvairāk enerģijas, katram tas ir individuāls) lieciet un plānojiet tos darbus, kas tuvinās Jūs Jūsu lielam mērķim, jeb darbības, kas atnesīs vislielāko rezultātu!

Jeb A prioritātes darbi visenerģiskākajā laikā! 

🖊Svarīguma noteikšana:
A – Jūsu svarīgākie darbi (20%, kas sniedz 80% rezultātu)
B – steidzami darbi, kas vērsti uz «šodienas» uzturēšanu (darbi B prasa to ātru izpildi, neizpilde var radīt ievērojamas sekas)
C – darbi, ko būtu labi izpildīt (tos var pildīt vai nepildīt neizraisot sekas)
D – darbi, ko var uzticēt kādam citam
E – lietas, ko var izņemt no sarakta, piem. zaudēja savu aktualitāti

🖊Prioritātes noteikšana katrā grupā (A1, A2, … B1, B2 utt)
🖊Plānošana un izpilde sākot no A1 un uz leju.

Šāda plānošana ļaus vienmēr paspēt izdarīt vissvarīgāko!!

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top