Laila Snidzāne

Par vadītājiem un komandām – manā pieredzē iedarbīgākais…

Par vadītājiem un komandām – manā pieredzē iedarbīgākais:

 • Vadītājs kā LĪDERIS! Bet tomēr cilvēks!
 • Skaidra vīzija un ļoti konkrēti un saprotami mērķi!
 • Komandas attīstību un tās motivāciju ir JĀPLĀNO un pastāvīgi jārealizē! Tas sīkumu kopums!
 • Pareizā deleģēšana un gala atbildības atstāšana sev (ja kaut kas nenotiek kāda it tava vaina tajā?)
 • 120% pieeja. Kā to izdarīt labāk, ātrāk, kvalitatīvāk nekā plānots?
 • Skaidri noteiktas robežas – gan darbu kvalitātei, gan atbildībām, gan pieņemamai/nepieņemamai rīcībai.
 • Aicinājums pastāvīgai attīstībai (mēneša plānā katram 4 punkti: 1. Ko es šomēness uzlabošu, 2. Ko es attīstīšu (development), 3. Komandas attīstība un motivācija, 4. Sevis attīstība.
 • Celt apziņas līmeni sev un darbiniekiem. Kas man traucē to izdarīt? Godīgi pret sevi!
 • Zināt un pētīt sevi un komandu – kādas ir manas vērtības, kas man ir svarīgs, vai es DZIRDU ko mansaka?
 • Pozitīva pieeja (risinājuma meklējums) + māka sevi paslavēt.
 • Komandas iesaiste mērķu definēšanā (gada mērķus katrs nosaka sev pats, ņemot vērā lielo mērķi).• 1 diena citā nodaļā.


Kā Jums šķiet, ko vēl varētu pielikt?

Laila Snidzāne

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top