Vadītāja koučinga mērķis ir atbalsts vadītāja apmācībā dažādu darbības sfēru konkrētu rezultātu sasniegšanā ar mērķi celt tā personisko efektivitāti. To izmanto augstākā līmeņa vadītāju (nepieciešamības gadījumā arī vidējā līmeņa) un galveno speciālistu apmācībā.
 1. Vadītāja koučings ir: Individuāla pieeja un speciāli izstrādāta programma.
 2. Personīgās attīstības plāna sastādīšana mērķu sasniegšanai.
 3. Lietišķās komunikācijas līmeņa paaugstināšana ar kolēģiem un padotajiem.
 4. Vadības kompetenču attīstība un celšana visīsākajā laika periodā.
 5. Personīgās efektivitātes celšana.
 6. Motivācijas paaugstināšana.
 7. Darba un brīvā laika sabalansēšanas harmonizācija.
 8. Stresa līmeņa mazināšana un emocionālās kompetences palielināšana.
Tāpat koučingu lieto arī konfliktu situāciju mediācijā kā pavadošo metodi pēc apmācības.
Koučinga sesija var ietvert treniņa elementus vai konsultācijas, piemēram, sagatavojot pārrunām vai uz publisku uzstāšanos konkrētās darba situācijās.
Protams, kouča klients vienmēr var rēķināties ar konkrētu psiholoģisku atbalstu, kas var būt nepieciešams sarežģītos vadības uzdevumos.
Vadītāju koučings parasti notiek speciālās tikšanās, kā arī klienta reālās darbībās: sanāksmju, tikšanos konsultēšanā, lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā.
Kouča neatkarīgā pozīcija pret klientu ir īpaši svarīga: koučs atrodas ārpus kompānijas, ārpus klienta biznesa, viņa sakaru un attiecību sistēmas. Tieši tāpēc starp klientu un kouču-konsultantu iespējamas uzticamas attiecības, saglabājot pilnīgu konfidencialitāti.
Darbs ar personālo kouču ļauj klientam saņemt nepārtrauktu atgriezenisko saiti visos darbības virzienos. Klienta personiskā efektivitāte un mērķu sasniegšanas ātrums pieaug daudzkārt.
Vadītāju un uzņēmuma īpašnieku koučinga tēmas var būt dažādas:
 1. Operatīvā un startēģiskā vadība.
 2. Efektīva biznesa vadība.
 3. Biznesa kontrole.
 4. Personāla pārvalde.
 5. Personiskās efektivitātes biznesā izaugsme (laika plānošana, stresa noturība, līderība).
 6. Vadības komunikatīvo iemaņu attīstība.
 7. Darbs skarbos biznesa apstākļos.
Vadītāju un uzņēmuma īpašnieku koučings risina šādus uzdevumus:
 1. Sarežģītu un strīdīgu biznesa situāciju analīze un vērtēšana.
 2. Pioritāšu, slēpto iespēju un draudu noteikšana.
 3. Darbības stratēģijas izvēle.
 4. Esošo un vajadzīgo resursu analīze, kā arī veidi to iegūšanai.
 5. Optimālo biznesa lēmumu meklēšana, pamatojoties uz esošajām alternatīvām.
 6. Darbības plāna analīze un izstrāde.
 7. Biznesa situāciju psiholoģiskā analīze un novērtējums.
 8. Negatīvo, nestandarta, stereotipu modeļu uzvedības biznesa vidē atrašana un analīze.
 9. Konstruktīvu modeļu praktiska apgūšana un izvēle biznesa vidē.
Tikšanās programmu saskaņo personīgu tikšanos ar klientu laikā un atbilstoši klienta vēlmēm.
Scroll to Top