Laika vadības iemaņu apgūšana

Laiks ir praktiski vienīgais neatjaunojamais resurss. Diennaktī ir tikai 24 stundas, nedēļā 7 dienas, tomēr tā gribētos vairāk, vai nē? Tieši tāpēc tēma “Laika vadība un personīgā efektivitāte” vienmēr izraisa lielu interesi.

Kāds ir mans mini apkopojums pārdomām par šo sevis attīstības virzienu? 


Papildus laika iegūšanas un laika pārvaldības iemaņu attīstīšana varētu izskatīties šādi:
1. Noteikt datumu, kad sāksiet;
2. Noteikt noslēguma datumu un mērķi – kad un cik lielas izmaiņas jūs vēlaties, kā zināsiet, ka vēlamais laika pārvaldības līmenis ir sasniegts (SMART pieeja mērķu sastādīšanai);
3. Izvēlēties VIENU laika plānošanas sistēmu (papīrveida vai elektronisku), kuru lietosiet vienmēr un visiem darbiem – gan darba vajadzībām, gan privātiem mērķiem;
4. Noteikt savus dzīves stratēģiskos mērķus un mērķus darbā (palīdzēs prioritāšu noteikšanā);
5. Noteikt un ielikt plānošanas sistēmā nedēļas plānošanas laiku un katru dienu – dienas plānošanas un pārskatīšanas;
6. Izvēlēties sev prioritāšu vienotu noteikšanas sistēmu un lietot to vienmēr un visiem darbiem;
7. Noteikt savus laika zagļus un to ietekmes minimizēšanas plānu (atgūt zaudēto laiku);
8. Izvēlēties kādus efektīvus ieradumus veidosiet un kā (iegūt papildus laiku);
9. Veikt savas apkārtnes un vides, kā arī iekšējo auditu – noteikt stiprās un vājās puses, sastādīt plānu ko un kad attīstīsiet vai labosiet;
10. Pārskatīt iespējamos šķēršļus sava plāna īstenošanai un iekļaut to-do sarakstā to pārvarēšanas darbus;
11. Atrast palīdzības iespējas sev (atbalstītāji, papildus motivātori, tehniskie risinājumi, metodes utt);
12. Noteikt starp posmus plāna pārskatīšanai, korekcijām, balvām sev par sasniegumiem.

12 punkti jauna personīgās efektivitātes līmeņa sasniegšanai! Vai tas ir vienkārši? Jā un nē! Tomēr, ja to sāksiet pielietot un iziesiet tiem cauri, pēc 3-4 mēnešiem rezultāts Jūs pārsteigs!

Vēlu veiksmi!

Laila Snidzāne

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top