Kādas īpašības nepieciešamas labam koučam

Kādas īpašības ir nepieciešamas labam koučam?

Koučingā ir svarīgas ne tikai prasmes un zināšanas, bet arī personīskās īpašības, lai koučs var būt pēc iespējas labāks sava klienta ceļa biedrs.

Kādas tad īpašības nepieciešamas labam koučam?

Viena no atbildēm uz jautājumu, kādām īpašībām un spējām jāpiemīt, var skanēt šādi: tai ir jābūt nobriedušai personībai, un šim briedumam ir raksturīgi vismaz 2 aspekti – personības briedums un sociālais briedums (Semenova, 2010).

 

Personības briedums Sociālais briedums
Autentiskums – koučs ir tāds, kāds viņš ir gan saskarsmē ar citiem, gan pats ar sevi, viņš netēlo uzspiestas vai izdomātas lomas, ir patiess, ar viņam raksturīgām emocijām, jūtām un uzvedību.

Kongruence – personības iekšējās pasaules (jūtu, emociju, domu utt.) atbilstība tās ārējām izpausmēm un tam, ko cilvēks apzinās un kāda ir viņa pieredze.

Personības spēks un elastība – spēja īstajā brīdī būt nelokāmam savā pārliecībā, zināt, ko vēlas, nepadoties apkārtējo spiedienam vai stereotipiem un vienlaikus arī spēja pārskatīt savu pozīciju un vērtības, elastīgums uzvedībā un citu izprašanā.

Pozitīvisms – spēja gan pozitīvi uztvert dzīvi kopumā, gan pozitīvi attiekties pret cilvēkiem, tostarp grupas dalībniekiem.

Atvērtība jaunai pieredzei, patiesums savu jūtu, emociju uztverē – spēja pieņemt un asimilēt jaunu pieredzi, neiestrēgstot vecajā pieredzē un shēmās.

Adekvātums – adekvāta sevis kā grupas vadītāja novērtēšana, savu profesionālo un personības īpašību un spēju novērtēšana, kā arī reālu mērķu uzstādīšana un sava nepilnīguma pieņemšana.

Refleksija, pašizziņa – spēja nepārtraukti izzināt sevi un savu iekšējo pasauli, augsts pašizziņas līmenis, tieksme analizēt sevi, savus motīvus, jūtas, emocijas, rīcību, spēja pārstrādāt savas problēmas.

Empātija – spēja saprast cita cilvēka pasauli, iztēloties un uztvert pasauli viņa acīm, pabūt viņa domu, jūtu un vērtību sistēmā, noliekot malā savas pārliecības, nesalīdzinot cita situāciju ar savējo.

Internalitāte – iekšējais kontroles lokuss, spēja pilnībā uzņemties atbildību par savu dzīvi, rīcību, darbībām un sevis pašu.

Humora izjūta – spēja ar humoru paraudzīties uz situāciju vai problēmu.

Sabiedriskums – spēja uzlabot kontaktu ar apkārtējiem, arī grupas dalībniekiem, veidot produktīvas attiecības, ieklausīties citu cilvēku jūtās un viedoklī.

Nenoteiktības tolerance – pārliecība par sevi, saglabājot mieru un neizjūtot spēcīgu trauksmi lielas nenoteiktības un neskaidrības situācijās, paļaušanās uz savu intuīciju.

Emocionāls siltums – interese par citiem cilvēkiem, viņu dzīvi, ieinteresētības demonstrēšana bez nosacījuma.

Grupas dalībnieku beznosacījumu pieņemšana – tiekšanās redzēt cilvēku pozitīvo dabu neatkarīgi no viņu domām, jūtām utt.

Ētisks jūtīgums, elastība un beznosacījumu attieksme pret dažādu etnisko grupu pārstāvjiem – nacionālo stereotipu neesamība, dažādu kultūru, to vērtību izpratne un pieņemšana.

 

Sava pilnveides plāna sastādīšanā vari pieturēties pie šiem soļiem (vai izvēlēties savu ceļu):

    • Izlasi visus aprakstus un zīmē apli (sk.attēlu), sadali to 8 segmentos un ieraksti tās spējas un īpašības, ko vēlētos sevī attīstīt. 
    • Izvērtē katru segmentu skalā no 1 līdz 10, kur 1 – man pavisam nepiemīt un to nepaužu, nedaru nekas un ne at vienu cilvēki, 10 – man tas piemīt pilnībā, vienmēr un ar visiem.
    • Izvēlies 3 segmentus, ar kuriem vēlētos sākt savu pilnveidošanos un tiem pieliec tiem cipau, līdz kuram vēlētos aiziet (kā vēlētos vērtēt šo savu īpašību pēc kāda laika).
    • Pieliec arī datumus, kad Tu jaunu vērtējumu vēlētos sasniegt.
    • Sastādi plānu, kā attīstīt atzīmētās īpašības vai spējas.
    • Sāc darboties un atseko savu progresu katru nedēļu!

 

Lai veicas ceļā uz savu izcilību!

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top