Klausīšanās prasmes

Klausīšanās Prasmes: Līmeņi, Ieguvumi un Treniņš

Klausīšanās prasme ir viena no vissvarīgākajām komunikācijas prasmēm, kas ļauj mums efektīvi sazināties, saprast un reaģēt uz citiem cilvēkiem. Klausīšanās nav tikai dzirdēšana; tā ietver aktīvu iesaisti un izpratni. Ir vairāki klausīšanās līmeņi, kas atšķiras pēc uzmanības, dziļuma un mērķa.

    1. Virspusēja Klausīšanās: Šajā līmenī klausītājs pievērš minimālu uzmanību runātājam, iespējams, vienlaikus nodarbojoties ar citām lietām. Informācija tiek uztverta fragmentāri un bieži vien tiek aizmirsta. (Patiesībā cilvēks neklausās)
    2. Selektīvā Klausīšanās: Klausītājs koncentrējas tikai uz tiem informācijas aspektiem, kas viņam ir svarīgi vai interesanti. Tas var novest pie izlaistiem svarīgiem faktiem un pārpratumiem. (Klausās daļēji un tikai to, kas pašam interesē)
    3. Aktīvā Klausīšanās: Šeit klausītājs aktīvi iesaistās sarunā, uzdod jautājumus un dod atgriezenisko saiti. Tas veicina labāku sapratni un uzticību starp sarunas dalībniekiem. (Klausās, izlaiž sacīto caur savu pieredzi, salīdzinot)
    4. Empātiskā Klausīšanās: Klausītājs ne tikai saprot vārdu nozīmi, bet arī cenšas saprast runātāja emocijas un perspektīvu. Tas palīdz veidot emocionālo saikni un dziļāku izpratni. (Klausās, uztverot caur otrā cilvēka pieredzi un sajūtām)
    5. Holistiskā Klausīšanās: Šis ir visaugstākais klausīšanās līmenis, kur klausītājs ir pilnībā klātesošs, bez jebkādiem traucējumiem, un uztver ne tikai vārdus un emocijas, bet arī neverbālos signālus un kontekstu. Holistiskā klausīšanās prasa pilnīgu uzmanību un koncentrēšanos. (Klausās, uztverot pilnu sistēmas kontekstu un savu intiūciju)

 

Kāpēc attīstīt savu klausīšanos prasmi līdz holistiskajam līmenim? Atbilde acīmredzama – ikdienā tā sniedz milzīgus ieguvumus gan personīskās attiecībās, gan darba vidē, kas, savukārt, ietekmē kopējo labbūtību un sasniegumus.

Ieguvumi ikdienā:

 • Labākas attiecības: Cilvēki jūtas novērtēti un saprasti, kas veicina stiprākas un dziļākas attiecības.
 • Mazāk konflikti: Saprotot otru cilvēku pilnībā, tiek mazināta nepareizu priekšstatu un pārpratumu iespēja.
 • Efektīvāka komunikācija: Informācija tiek labāk uztverta un saprasta, tādējādi tiek veicināta efektīvāka saziņa.

Ieguvumi darba vietā:

 • Uzlabota komandas sadarbība: Darbinieki, kas jūtas uzklausīti, ir motivētāki un iesaistītāki, kas uzlabo komandas dinamiku.
 • Labāka vadība: Vadītāji, kas praktizē holistisko klausīšanos, spēj labāk saprast savu komandu vajadzības un problēmas, tādējādi pieņemot informētākus lēmumus.
 • Palielināta produktivitāte: Efektīva komunikācija novērš neskaidrības un pārrunas, kas var ietaupīt laiku un resursus.

 

Noslēgumā piedāvāsim Jums pāris uzdevumus klausīšanās prasmju trenēšanai 🙂

 

Uzdevums 1: “Aktīvās Klausīšanās Prakse”

 1. Izvēlieties sarunu biedru un vienojieties par tēmu.
 2. Sarunas laikā koncentrējieties tikai uz to, ko saka otrs cilvēks, nevis uz to, ko jūs vēlētos atbildēt.
 3. Uzdodiet atklātus jautājumus, kas palīdz padziļināt sapratni par tēmu.
 4. Pēc sarunas beigām, apkopojiet galvenos punktus un dalieties ar tiem, lai pārbaudītu, vai esat pareizi sapratuši.

 

Uzdevums 2: “Klusuma Minūte”

 1. Izvēlieties laiku un vietu, kurā jūs varat būt netraucēti vismaz 5-10 minūtes.
 2. Uzturiet pilnīgu klusumu un koncentrējieties tikai uz klausīšanos, pievēršot uzmanību apkārtējai videi un jebkādām skaņām.
 3. Pēc šī uzdevuma pārdomājiet, kādas jaunas detaļas vai skaņas jūs pamanījāt, un kā tas var palīdzēt uzlabot jūsu klausīšanās prasmes sarunās ar citiem cilvēkiem.

 

Klausīšanās prasmes ir ne tikai svarīgs aspekts profesionālajā dzīvē, bet arī ikdienā. Praktizējot un pilnveidojot šīs prasmes, mēs varam uzlabot mūsu attiecības, komunikāciju un vispārējo dzīves kvalitāti. Un, viennozīmīgi, klausīšanās ir viena no svarīgākām prasmēm koučiem un koučinga procesā.

 

Ja vēlies pilnveidoties un apgūt dziļāk šo un citas prasmes, pievienojies mums rudenī lieliskās apmācībās “System Coach APC”.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top