Gudrie mērķi

“Gudrie” mērķi

Vai Jūsu Jaunā gada mērķi ir salikti “gudri”? Ko tas nozīmē? Katram mērķim ir jābūt konkrēti un ļoti specifiski noteiktam! Kā? Izmantojiet SMART modeli mērķu noteikšanā!

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top