Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

Mūsdienīgā vadītāja pamatiemaņas – tematisko nodarbību kurss

Janvāris 31, 2023 @ 18:00 - Aprīlis 25, 2023 @ 21:00

Mūsdienīgā vadītāja pamatprasmes

💡 PAR KO IR ŠIS NODARBĪBU CIKLS?

Vadītāji – gan jauni, gan ar pieredzi, bieži piemirst, ka vadītāja galvenais pienākums ir veidot saliedētu, motivētu un uz mērķi un rezultātu orientētu komandu, ar kuras palīdzību tam ir ne tikai jāuztur esošais uzņēmuma līmenis, bet arī ikdienā jādomā par tā attīstību, pielāģošanos apkārtējām izmaiņām un proaktīvu darbību, nevis tikai negatīvo seku likvidēšanu.

 Šī vebināru cikla laikā tiek apskatītas svarīgākās tēmas un tās darbības, kurās vadītājs visbiežāk pieļauj kļūdas savā darbā, piemēram, nepietiekama laika plānošana un neefektīva darbu pārdale, nesistēmiska pieeja un pārāk mazs fokuss uz attīstību, nespēja ilgtermiņā veidot atklātas attiecības komandā utt. Kā arī nodarbību laikā dalībnieki iepazīs metodes personīgai izaugsmei, pamatojoties uz savām stiprām pusēm un līdera potenciāla izmantošanu un attīstīšanu. 

 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:

   • Mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem, kas paši vada savu biznesu;
   • Vadītājiem, kas jau ir uzsākuši savu līderības ceļu un vēlas paplašināt un nostiprināt savas prasmes;
   • Ambicioziem cilvēkiem, kas vēl tikai plāno kļūt par vadītājiem un vēlas iegūt jaunas zināšanas un iemaņas;
   • Mācību un personāla attīstības speciālistiem – HR;
   • Koučiem, treneriem, kas strādā ar vadītājiem un komandām, zināšanu atsvaidzināšanai un papildināšanai.

VADĪTĀJU UN LĪDERU VISBIEŽĀKĀS UN LIELĀKĀS PROBLĒMAS, KURĀM MEKLĒJAM RISINĀJUMUS ŠAJĀ KURSĀ:

   • Darba apjoms, ko grūti sadalīt prioritātēs un visu vajag tepat un tūlīt.
   • Kolēģi nav uz “viena viļņa”, ja tiek uzticēts darbs, tā izpilde un kvalitāte neatbilst iecerētajam un vēlamajam.
   • Uzņēmumā un komandā valda neziņa par notiekošām izmaiņām, neskaidrība un nav atbilžu uz interesējošiem jautājumiem.
   • Netiek risināti problēmu iemesli, bet gan milzīgi laika un resursu daudzumi tiek veltīti seku novēršanai.
   • Slikta komunikācija gan komandas ietvaros, gan ar vadītāju; aizkulišu spēles.
   • Nesakrīt pilnvaru un pienākumi līmeņi.
   • Darbinieku visatļautība, dažkārt pietrūkst zināšanas to motivēšanā.
   • Darbinieku nespēja izteikt savu konkrēto viedokli, pretenzijas pret darbu un vadītāju.
   • Sajūta, ka ieguldījums un darbs netiek novērtēts.
   • Rutīna darbā. Attīstības trūkums.
   • Un dažiem tas viss vēl tiek papildināts ar komandas vadīšanu tiešsaistē, kad daži kolēģi nemaz nav nekad tikušies un parādās jaunas problēmas, kuru nebija vēl gadu atpakaļ…

 

VADĪTĀJU UN LĪDERU VISBIEŽĀKĀS UN KVĒLĀKĀS VĒLMES, KURU SASNIEGŠANAI MEKLĒJAM CEĻUS ŠAJĀ KURSĀ:

   • Lai darbi ir saplānoti tā, ka visam pietiek laiks, un darbs nav “jānes uz mājām”.
   • Panākt vienotu komandas garu – lai katrs komandas biedrs ir motivēts, uz mērķi virzīts un paveict sev uzticēto darbu vai pienākumus vislabākajā līmenī.
   • Saņemt novērtējumu un kvalitatīvu atgriezenisko saiti par savu darbu un ieguldījumu.
   • Mācēt un spēt konstruktīvi komunicēt, virzoties un kopīgo mēŗki.
   • Spēt uzticēties saviem darbiniekiem un zināt, ka tie izpildīs uzticētos darbus un pienākumus visaugstākajā kvalitātē.
   • Mazāk nogurt darbā un līdzsvarot savu darba un privātā laika attiecību.
   • Iemācīties radoši, ātri un kvalitatīvi risināt pārmaiņu procesus.
   • Panākt 100% darbu pārvaldīšanu un kontroli – lai viss strādā kā pulksteņa mehānisms.
   • Izveidot cieņas pilnas attiecības un atklātu komunikāciju gan komandā, gan ar savu vadību.
   • Strādāt jēgpilnu darbu ar sajūtu, ka ieguldījums nes labumu citiem un arī gandarījumu sev.

 

🎯 KĀDS IR KURSA MĒRĶIS?

Kursa mērķis ir attīstīt svarīgākās vadītāja iemaņas, iepazīstināt ar līderības patieso jēgu un iemācīt redzēt savas kļūdas, tās analizēt un koriģēt ilgtermiņā, plānot savu un savas komandas attīstību, t.i. pietuvoties tai situācijai, kad visas kvēlākās vēlmes ir piepildītas.

 

🎓 KURSĀ ATTĪSTĀMĀS IEMAŅAS, TĒMAS UN NODARBĪBU GRAFIKS (ONLINE): 

 • 31.01.2023 / 18:00-21:00 / Efektīva komunikācija. 

Efektīvas, uz mērķu sasniegšanu un sevis un komandas dalībnieku iesaisti un attīstību vērstas komunikācijas pamatnosacījumi.

 • 07.02.2023 / 18:00-21:00 / Cilvēku uzvedības modeļi un uztveres tipi. 

Kā saprast sevi un citus? Palīgs efektīvai komunikācijai, darbu pārdalei, iesaistei un motivācijai.

 • 14.02.2023 / 18:00-21:00 / Emocionālais intelekts. 

Savu un citu cilvēku emociju identificēšana, efektīva izmantošana, cēloņu un seku izpratne un pārvaldība.

 • 21.02.2023 / 18:00-21:00 / Mērķu uzstādīšana un efektīva plānošana. 

Kā plānot, ja nav zināms, kas būs pēc mēneša? Kā nezaudēt kontroli pār notiekošo un darbu izpildi, kā arī laicīgi ieviest nepieciešamās izmaiņas.

 • 28.02.2023 / 18:00-21:00 / Laika vadība un efektivitāte – individuāli un komandā.

Kā korekti prioritizēt, lai paspētu pašu svarīgāko? Kā pārvaldīt laiku un izmantot to efektīvi? Darbu un laika plānošanas savstarpējā mijiedarbības komandas un organizācijas līmenī.

 • 07.03.2023 / 18:00-21:00 / Līdzsvarotā deleģēšana. 

Kā to darīt pareizi un efektīvi, iesaistot komandu un saglabājot kontroli pār rezultātu? Efektīvas deleģēšanas līmeņi un procesa posmi.

 • 14.03.2023 / 18:00-21:00 / Stress un labsajūta. 

Kā pārvaldīt savu slodzi, noteikt individuālos stresorus un labsajūtas faktorus. Kā harmonizēt savu darba / privātās dzīves līdzsvaru? Stresa un labbūtības vadība komandas līmenī.

 • 21.03.2023 / 18:00-21:00 / No grupas līdz komandai. 

Kā no cilvēku grupas nepieciešanības gadījumā vislabākā rezultāta sasniegšanai izveidot komandu – paņēmieni un vadītāja ieguldījums tajā. Grupas fāžu vadība.

 • 28.03.2023 / 18:00-21:00 / Lomas un atbildības komandas darbā.

Kādas lomas un sfēras ir svarīgas uzņēmuma efektīvā attīstībā un komandas mērķu sasniegšanā.

 • 04.04.2023 / 18:00-21:00 / Komandas un sevis motivēšana. 

Paņēmieni, iespējas un stratēģijas gan individuālā, gan komandas līmenī. Kā izveidot motivācijas plānu, kas strādās un nesīs augļus ilgtermiņā?

 • 11.04.2023 / 18:00-21:00 / Pārmaiņu vadība. 

Pārmaiņu nepieciešamība un ar to saistītā cilvēku pretestība.  Attiecību vadības rīki pārmaiņu laikā. Kādam jābūt vadītājam, kas māk vadīt pārmaiņas? 

 • 18.04.2023 / 18:00-21:00 / Mūsdienīgs vadītājs un autentiskā līderība..

Līderības stili un to pielietošana atkarībā no situācijas. Vadītāja personības ietekme uz vadības procesiem. Autentiskums.

 • 25.04.2023 / 18:00-21:00 / Sevis un komandas attīstība. Tēmu integrācija..

Sevis un savas komandas attīstības iespējas un paņēmieni. Tuprmākās pašattīstības plāna izveide un pielāgošana savām interesēm un iespējām.

 

🗓 MĀCĪBU FORMĀTS:

   • Tiešsaistes nodarbības 13 trešdienu vakaros,
   • Teorija par apskatāmo tēmu,
   • Diskusijas un papildinošie jautājumi,
   • Prakstiski vingrinājumi un iemaņu praktizēšana,
   • Mājas darbi un paņēmieni individuālai iemaņu attīstībai.

 

👩‍🎓 KURSU VADA: Laila Snidzāne

📚 Izglītība:

   • Biznesa skola “Turība”, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
   • Rīgas Tehniskā Universitāte, Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā
   • Association of Professional Coaches, Koučinga un Biznesa Treneris, Master Koučs (MCC)
   • Erickson Coaching International, High Perfomance Team Coaching 
   • Genos International / Emocionālās Inteliģences praktiķis 
   • EACEIO / Tutor of Emotional Intelligence Development 

💼 Darba pieredze: 

   • Vairāk kā 20 gadu pieredze tādās biznesa sfērās kā ātras aprites preču vairumtirdzniecība, loģistika, mazumtirdzniecības projekti, e-komercija; no tiem vairāk kā 15 gadi vadošos amatos, kur ikdienā prakstiski pielieto dažādus instrumentus sevis un savas komandas attīstībā un vadībā.
   • Vairāk informācijas par pieredzi: https://www.linkedin.com/in/laila-snidzāne/ 

 

VEBINĀRU CIKLA VĒRTĪBA:

   • Visu 13 nodarbību cikla kopējā vērtība 1 cilvēkam ir 780 Eur! Kursa apmaksu ir iespējams sadalīt 4 vienlīdzīgos maksājumos – piesakoties un mācību mēnešos (195 Eur avansa maksājums un mācību mēnešos – no februāra līdz aprīlim).

🎁 Piesakoties līdz 2022.gada 31.decembrim, ir spēkā atlaide 120 Eur apmērā, un āgrās rezervācijas cena par pilnu kursu sastāda tikai 660 Eur! Kursa apmaksu ir iespējams sadalīt 4 vienlīdzīgos maksājumos – piesakoties un mācību mēnešos (165 Eur avansa maksājums un mācību mēnešos – no februāra līdz aprīlim).

🎁 MetaCoach skolas jebkura kursa studentiem un absolventiem atlaide 50 Eur apmērā spēkā visā pieteikšanās termiņa laikā!

 

 

DALĪBAS REZERVĀCIJA KURSAM: 

Lai reģistrētu savu dalību kursā, sūtiet savu Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu uz +371 29 412983 vai metacoach.lv@gmail.com , mēs sazināsimies ar jums par tālākām formalitātēm. 

 

Please follow and like us:

Details

Start:
Janvāris 31, 2023 @ 18:00
End:
Aprīlis 25, 2023 @ 21:00
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, , , ,

Venue

Online

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top