KURSA MĒRĶIS: 

Iemācīties praktiski izmantot koučinga instrumentus ikdienas darbā ar darbiniekiem un citām struktūrvienībām, lai uzlabotu vadītāja darba produktivitāti individuāli un komandās.

 

MĀCĪBU FORMĀTS: 

  • 3 moduļi + individuālais darbs, kopā 14 astronomiskās stundas (1.modulis – 5 stundas, 2.modulis – 4 stundas, 3.modulis – 5 stundas).
  • Mācību process tiks veidots pa moduļiem par konkrētām tēmām. Katrā modulī ir viena tēma, kas parāda gan pašas tehnikas izmantošanu, gan arī ir praktiskais uzdevums izmēģināt. 
  • Katrā modulī ir 30% teorija un 70% praktiskais darbs, lai uzreiz mēģinātu un mācītos konkrētos instrumentus. Starp moduļiem rekomendējam 3-4 nedēļu pārtraukumu.
  • Katram dalībniekam iesakām arī apmeklēt vismaz 1-3 koučinga sesijas ar treneri-kouču par tēmu, kas skar personīgo attīstību un koučinga izpratnes jautājumus.

 

KURSA PROGRAMMA:

Tēma Tēmas izklāsts Sasniedzamais rezultāts
Koučinga pamatmodeļi Koučinga pamatmodelis:

 • GROW soļi. Pamatmodelis un dažādie konteksti un izmantošana.
 • SMART. Pamatmodelis un variācijas.
 • Prioritāšu noteikšana

Konkrēto moduļu iepazīšana, praktiskais darbs ar katru no modeļiem, soļi kā izmantot katru no modeļiem darba vietā – sanāksmē, individuāli u.c.

Spēja izmantot GROW, SMART dažādos veidos –  individuāli, mazās grupās, sapulcēs, darba plānošanā
Klausīšanās un jautājumu uzdošanas tehnikas Klausīšanās prasmju attīstības nozīme un ietekme darba vietā. Klausīšanās līmeņi – biogrāfiskais, dziļais, holistiskais.

Jautājumu veidi un to izmantošana – atvērtie, slēgtie, spēcīgie jautājumi u.c.

GROW + jautājumi+ klausīšanās – iepriekšējo tēmu integrācija un prasmju nostiprināšana, izmantojot jautājumu tehnikas un klausīšanās uzdevumus

Prasme atpazīt klausīšanās modeļus un prasmes klausīties dziļākā/ plašākā līmenī.
Atgriezeniskā saites izmantošana Atgriezeniskās saites nozīme darba vietā – kāpēc ir svarīgi sniegt atgriezenisko saiti. Kā atgriezeniskā saite var ietekmēt motivāciju un darba efektivitāti.

Efektīvās atgriezeniskās saites rīki:

 • Hamburgers
 • Desk
 • 4 soļu atgriezeniskā saite
 • STAR
 • FECE

Kā izmantot GROW – kā atgriezenisko saiti

Prasme izmantot vismaz divus atgriezeniskās saites modeļus un saintegrēt iepriekšējos moduļos apgūto.

 

KURSA TRENERES:

Joanna Kristīne Golubeva

Sertificēta Koučinga un Biznesa Trenere un koučs. Radoša personība ar savu pieeju katram klientam.Profesionāle vadības un personāla attīstības jomā. Empātija, Radošums un Profesionālisms – tie ir 3 vārdi, kas raksturo Joannu K.Golubevu vislabāk!

Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra vadītāja. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos. Praktizējošais koučs, biznesa iemaņu, koučinga un personības attīstības programmu trenere.

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Programma ir pieejama uzņēmumiem grupām 9-12 cilvēki, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu. Kursa iziešanas standartcena ir  2100 Eur plus PVN.

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai ikdienā dalībniekiem iesakām apmeklēt vismaz 3 koučinga sesijas, vienas sesijas vērtība ir 50 Eur plus PVN. Par nodarbību skaitu, biežumu un datumiem būs iespēja vienoties ar treneri.

 

INFORMĀCIJA:

Vairāk informācijas par programmu var saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983. Esam gatavi arī veikt vadītāju komandas aptauju pirms kursa uzsākšanas, lai pielāgotu programmu tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Scroll to Top
Scroll to Top