Vadītāji – gan jauni, gan ar pieredzi, bieži piemirst, ka vadītāja galvenais pienākums ir veidot saliedētu, motivētu un uz mērķi un rezultātu orientētu komandu, ar kuras palīdzību tam ir ne tikai jāuztur esošais uzņēmuma līmenis, bet arī ikdienā jādomā par tā attīstību, pielāģošanos apkārtējām izmaiņām un proaktīvu darbību, nevis tikai negatīvo seku likvidēšanu.

Šo 10 vebināru cikla laikā tiek apskatītas svarīgākās tēmas un tās darbības, kurās vadītājs visbiežāk pieļauj kļūdas savā darbā, piemēram, nepietiekama laika plānošana un neefektīva darbu pārdale, nesistēmiska pieeja un pārāk mazs fokuss uz attīstību, nespēja ilgtermiņā veidot atklātas attiecības komandā utt. Kā arī nodarbību laikā dalībnieki iepazīs metodes personīgai izaugsmei, pamatojoties uz savām stiprām pusēm un līdera potenciāla izmantošanu un attīstīšanu. 

 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:

  • Mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem, kas paši vada savu biznesu;
  • Mācību un personāla attīstības speciālistiem – HR;
  • Vadītājiem, kas jau ir uzsākuši savu līderības ceļu un vēlas paplašināt un nostiprināt savas prasmes;
  • Ambicioziem cilvēkiem, kas vēl tikai plāno kļūt par vadītājiem un vēlas iegūt jaunas zināšanas un iemaņas.

VADĪTĀJU UN LĪDERU VISBIEŽĀKĀS UN LIELĀKĀS PROBLĒMAS, KURĀM MEKLĒJAM RISINĀJUMUS ŠAJĀ KURSĀ:

  • Darba apjoms, ko grūti sadalīt prioritātēs un visu vajag tepat un tūlīt.
  • Kolēģi nav uz “viena viļņa”, ja tiek uzticēts darbs, tā izpilde un kvalitāte neatbilst iecerētajam un vēlamajam.
  • Uzņēmumā un komandā valda neziņa par notiekošām izmaiņām, neskaidrība un nav atbilžu uz interesējošiem jautājumiem.
  • Netiek risināti problēmu iemesli, bet gan milzīgi laika un resursu daudzumi tiek veltīti seku novēršanai.
  • Slikta komunikācija gan komandas ietvaros, gan ar vadītāju; aizkulišu spēles.
  • Nesakrīt pilnvaru un pienākumi līmeņi.
  • Darbinieku visatļautība, dažkārt pietrūkst zināšanas to motivēšanā.
  • Darbinieku nespēja izteikt savu konkrēto viedokli, pretenzijas pret darbu un vadītāju.
  • Sajūta, ka ieguldījums un darbs netiek novērtēts.
  • Rutīna darbā. Attīstības trūkums.
  • Un dažiem tas viss vēl tiek papildināts ar komandas vadīšanu tiešsaistē, kad daži kolēģi nemaz nav nekad tikušies un parādās jaunas problēmas, kuru nebija vēl pavisam nesen…

VADĪTĀJU UN LĪDERU VISBIEŽĀKĀS UN KVĒLĀKĀS VĒLMES, KURU SASNIEGŠANAI MEKLĒJAM CEĻUS ŠAJĀ KURSĀ:

  • Lai darbi ir saplānoti tā, ka visam pietiek laiks, un darbs nav “jānes uz mājām”.
  • Panākt vienotu komandas garu – lai katrs komandas biedrs ir motivēts, uz mērķi virzīts un paveict sev uzticēto darbu vai pienākumus vislabākajā līmenī.
  • Saņemt novērtējumu un kvalitatīvu atgriezenisko saiti par savu darbu un ieguldījumu.
  • Mācēt un spēt konstruktīvi komunicēt, virzoties un kopīgo mēŗki.
  • Spēt uzticēties saviem darbiniekiem un zināt, ka tie izpildīs uzticētos darbus un pienākumus visaugstākajā kvalitātē.
  • Mazāk nogurt darbā un līdzsvarot savu darba un privātā laika attiecību.
  • Iemācīties radoši, ātri un kvalitatīvi risināt pārmaiņu procesus.
  • Panākt 100% darbu pārvaldīšanu un kontroli – lai viss strādā kā pulksteņa mehānisms.
  • Izveidot cieņas pilnas attiecības un atklātu komunikāciju gan komandā, gan ar savu vadību.
  • Strādāt jēgpilnu darbu ar sajūtu, ka ieguldījums nes labumu citiem un arī gandarījumu sev.

 

KURSA MĒRĶIS:

Kursa mērķis ir attīstīt svarīgākās vadītāja iemaņas, iepazīstināt ar līderības patieso jēgu un iemācīt redzēt savas kļūdas, tās analizēt un koriģēt ilgtermiņā, plānot savu un savas komandas attīstību, t.i. pietuvoties tai situācijai, kad visas kvēlākās vēlmes ir piepildītas.

 

KURSĀ ATTĪSTĀMĀS IEMAŅAS UN TĒMAS: 

   • Efektīva komunikācija. Efektīvas, uz mērķu sasniegšanu un sevis un komandas dalībnieku iesaisti un attīstību vērstas komunikācijas pamatnosacījumi.
   • Cilvēku uzvedības modeļi un uztveres tipi. Kā saprast sevi un citus? Palīgs efektīvai komunikācijai, darbu pārdalei, iesaistei un motivācijai.
   • Emocionālais intelekts. Savu un citu cilvēku emociju identificēšana, efektīva izmantošana, cēloņu un seku izpratne un pārvaldība.
   • Mērķu uzstādīšana un efektīva plānošana. Kā plānot, ja nav zināms, kas būs pēc mēneša? Kā nezaudēt kontroli pār notiekošo un darbu izpildi, kā arī laicīgi ieviest nepieciešamās izmaiņas.
   • Laika vadība un efektivitāte – individuāli un komandā. Kā korekti prioritizēt, lai paspētu pašu svarīgāko? Kā pārvaldīt laiku un izmantot to efektīvi? Darbu un laika plānošanas savstarpējā mijiedarbības komandas un organizācijas līmenī.
   • Līdzsvarotā deleģēšana. Kā to darīt pareizi un efektīvi, iesaistot komandu un saglabājot kontroli pār rezultātu? Efektīvas deleģēšanas līmeņi un procesa posmi.
   • Stress un labsajūta. Kā pārvaldīt savu slodzi, noteikt individuālos stresorus un labsajūtas faktorus. Kā harmonizēt savu darba / privātās dzīves līdzsvaru? Stresa un labbūtības vadība komandas līmenī.
   • No grupas līdz komandai. Kā no cilvēku grupas nepieciešanības gadījumā vislabākā rezultāta sasniegšanai izveidot komandu – paņēmieni un vadītāja ieguldījums tajā. Grupas fāžu vadība.
   • Lomas un atbildības komandas darbā. Kādas lomas un sfēras ir svarīgas uzņēmuma efektīvā attīstībā un komandas mērķu sasniegšanā.
   • Komandas un sevis motivēšana. Paņēmieni, iespējas un stratēģijas gan individuālā, gan komandas līmenī. Kā izveidot motivācijas plānu, kas strādās un nesīs augļus ilgtermiņā?
   • Pārmaiņu vadība. Pārmaiņu nepieciešamība un ar to saistītā cilvēku pretestība.  Attiecību vadības rīki pārmaiņu laikā. Kādam jābūt vadītājam, kas māk vadīt pārmaiņas?
   • Mūsdienīgs vadītājs un autentiskā līderība. Līderības stili un to pielietošana atkarībā no situācijas. Vadītāja personības ietekme uz vadības procesiem. Autentiskums.
   • Sevis un komandas attīstība. Tēmu integrācija. Sevis un savas komandas attīstības iespējas un paņēmieni. Tuprmākās pašattīstības plāna izveide un pielāgošana savām interesēm un iespējām.

 

MĀCĪBU FORMĀTS, kopējais kursa apjoms – 68 akad.stundas:

  • 13 tiešsaisteas nodarbības 3 astronomiskās  stundas katra,
  • Teorija par apskatāmo tēmu,
  • Diskusijas un papildinošie jautājumi,
  • Prakstiski vingrinājumi un iemaņu praktizēšana,
  • Mājas darbi un paņēmieni individuālai iemaņu attīstībai.

 

KURSU VADA:

Laila Snidzāne

Vairāk kā 20 gadu pieredze tādās biznesa sfērās kā ātras aprites preču vairumtirdzniecība, loģistika, mazumtirdzniecības projekti, e-komercija; no tiem vairāk kā 15 gadi vadošos amatos, kur ikdienā prakstiski pielieto dažādus instrumentus sevis un savas komandas attīstībā un vadībā.

Vairāk informācijas: https://www.linkedin.com/in/laila-snidzāne/ 

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Kursa iziešanas standartcena vienam cilvēkam ir 780 Eur. Kursa apmaksa iespējama par daļām piesakoties un mācību mēnešos (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

Ieteicams papildinājums: ātrākai zināšanu integrēšanai ikdienā dalībniekiem iesakām apmeklēt 3 līdz 5 koučinga sesijas, vienas sesijas vērtība ir 50 Eur. Par nodarbību skaitu, biežumu un datumiem būs iespēja vienoties ar treneri.

 

Programma ir pieejama arī uzņēmumiem grupām 9-2 cilvēki, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu. Programmas kopējā vērtība ir 6500 Eur + PVN (ir iespējam kursa apmaksa mācību mēnešos par notikušām nodarbībām tikai, tā kā veidā veidojot izlīdzināto maksājumu grafiku).

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem kursa sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983.

 

Scroll to Top