Starptautiska koučinga apmācības programma

SYSTEM COACH APC

sākas pēc

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  secondsProgramma “System Coach APC” ir Sistēmiska. Sistēmiska, tas ir, skatās uz cilvēku un viņa apkārtni, biznesu un citām dzīves sfērām kā uz vienu veselu, kā vienotu sistēmu. Sistēmiska pieeja koučingam garantē līdzsvaru un iespēju ātri veikt izmaiņas – sadarbības laikā koučs ņem vērā visus elementus, kas klientam ir svarīgi mērķa sasniegšanā.

Šo programmu izgājušam koučam piemīt spēja vispusīgi-sistēmiski redzēt klienta individuālo situāciju klienta norādītajā laukā, spēja ņemt vērā klienta personību, vajadzības, resursus, apkārtni, veselību, materiālo stāvokli, ģimenes apstākļus un tā tālāk. Tādējādi sistēmiskais koučs palīdz klientam ātrāk un vieglāk nonākt pie nospraustā mērķa.

Programma “System Coach APC” mācā pielietot sistēmiska individuālā un biznesa koučinga tehnoloģijas. Apmācības pamatprincips ir prasme pielietot dažādas pieejas: klasisko koučingu, sistēmisku pieeju uzdevumu risināšanā, grupu vadīšanas tehnoloģijas, kā arī spēju izveidot savu apmācību programmu.

Programmā ir iekļauti: individuālais koučings, asistēšana, supervīzija, koučinga treniņi (individuāli un darbam ar grupu), labi saplānoti praktiskie darbi un sertifikācija.

Jā, es vēlos apgūt koučingu un rast jaunas iespējas gan profesionālajai, gan personīgajai izaugsmei!«System Coach APC»

programmas priekšrocības

 

 1. Programma ir akreditēta APC – Profesionālo Kouču Asociācijā.
 2. Programma izveidota, ņemot vērā koučinga ētikas standartus pasaulē.
 3. Sistēmiska-vispusīga pieeja apmācībām.
 4. Izsniedzam starptautiska parauga profesionālā kouča sertifikātu – «Professional Coach APC».
 5. Gatavojam speciālistus, kas, pabeidzot mācības, var sniegt profesionālus koučinga pakalpojumus.
 6. 70% programmas ir orientēta uz koučinga praksi, nevis teorētisku iepazīstināšanu ar dažādiem koučinga modeļiem.
 7. Ņemot vērā praktisko pieeju, programmas dalībnieki izstrādās savus personīgos mērķus vairākiem gadiem uz priekšu.
 8. Mācību intensitātes un praktisko nodarbību rezultātā jau 6 mēnešu laikā kļūsiet par augstas klases speciālistu – praktiķi koučinga jomā.

SYSTEM COACH APC KURSA LAIKA PLĀNS

1. MODULIS: 2017. g. 4.-5. februāris “Koučinga sistēmiskie modeļi. Koučings kā sistēma”

Individuālā koučinga veidi. Komandu koučinga veidi. Koučinga attiecību īpatnības. Raports, noskaidrošana, atbildība, atbalsta-frustrācijas līdzsvars. Kļūdas, ko pieļauj koučs. Galvenās kouča kompetences. Neverbālās informācijas vākšana, klientam aktuālu situāciju modelēšana, koučingā izmantojamie runas instrumenti: 5 jautājumu veidi, atgriezeniskā saite, izaicinājums, atbalsts, apgalvojumi un idejas. Koučinga mijiedarbības jautājumi. Atgriezeniskā saite: “hamburgera” modelis. Klientu tipoloģija pēc DISC un sadarbības īpatnības ar katru no tipiem. Koučinga makromodeļi un to īpatnības (GROW, SCORE, GoMAD un citi). Pamata makromodelis GROW. Pirmā soļa “Goals” mikromodeļi. Otrā soļa “Reality” mikromodeļi. Trešā soļa “Opportunities” mikromodeļi. Ceturtā soļa “Ways” mikromodeļi. 4 motivācijas stratēģijas. Motivācija, kas balstīta uz Rissa vērtību teorijas. 8 motivācijas mērķi pēc vērtībām. Modeļa GROW integrācija. Koučinga mijiedarbības formas. Standarta, telefona, skype koučings. Koridoru koučings un vadība koučinga stilā. Kouča ētikas standarti.

 • Apgūt prasmi motivēt sevi un citus;
 • apgūt prasmi izvērēt cilvēkus un prognozēt attiecības gan biznesā, gan ģimenē;
 • iemācīties korekti un efektīvi veidot dialogu ar sarunu biedru, izmantojot koučinga metodes;
 • saprast, ko vēlieties no dzīves, prasme uzstādīt ilgtermiņa (stratēģiskos) un īstermiņa mērķus (starpmērķus);
 • apgūt prasmi analizēt situācijas, kuras palīdz pārvērst sapņus realitātē;
 • apgūt koučinga pamata mikro- un makromodeļus.

2. MODULIS: 2017. g. 18.-19. februāris “Individuālā koučinga prakse un supervīzija”

Klasiskā individuālā koučinga supervīzija mini-grupās. Individuālā koučinga-apmācības metožu pārskats. Moduļa tehnoloģijas: Dzīves aplis (M. Atkinsone). Stratēģiskā koučinga metožu pārskats. Koučinga izmantošanas darbā ar atkarībām un pieradumiem pārskats. Šajā modulī dalībnieki saņems kvalitatīvu atgriezenisko saiti turpmākajam darbam kā apmācībās, tā ar klientiem. Tiks detalizēti analizētas dalībnieku koučinga sesijas, lai pārliecinātos, vai ir ievēroti koučinga sesiju vadīšanas kritēriji. Šis modulis būs kā pamats tālākām efektīvām koučinga sesijām. 

 • Speciālista vadībā apgūt ar uzvedību saistītos koučinga pamatpaņēmienus, lai izveidotu kopējo dzīves stratēģiju;
 • iemācīties strādāt ar pieradumiem un atkarībām;
 • apgūt individuālas apmācības novadīšanas metodes;
 • apgūt stratēģiskās plānošanas metodes;
 • apgūt ilgtermiņa plānošanas metodes;
 • iemācīties veidot efektīvus uzvedības algoritmus gan pārdošanās, gan komunikācijā ar pretējā dzimuma pārstāvjiem.

3. MODULIS: 2017. g. 4.-5. marts “Grupu koučings un komandas saliedēšana”

Komandu koučinga veidi. Klasiskais komandu koučings. Komandu koučings — apmācība. Komandas saliedēšanas koučings. Koučings — apmācība. Koučinga — apmācības īpatnības un tā atšķirības no klasiskās apmācības. Koučinga — apmācības 3-pakāpju modelis. Koučinga — apmācības «kubika» modelis. «Kubika» 5 pakāpes. Tiltiņi. Mind map izmantošana koučinga — apmācības veidošanā. Prasme izveidot kontaktu ar grupu. Komandas kouča tēls. 3 žestu veidi. Balss nostādīšana. Kouča pašprezentācija. Retorikas paņēmieni, ko lieto komandu koučingā. Jautājumu struktūra komadu koučingā, marķēšana un signalēšana. Efektīva trenera 6 stili. Stilu sadale apmācības kubika struktūrā. Auditorijas vadīšanas neverbālie un verbālie paņēmieni. Psihoģeogrāfija un veidi, kā aiziet no diskusijām. Grupu dinamikas stadijas pēc Džona Vitmora. Paņēmieni, kā vadīt grupu dinamikas pirmo un otro stadiju. 2 pieejas komandu saliedēšanā. Kreativitātes tehnikas komandu koučingā (breinstormings, breinraitings, metaplāns, progresējošais breinstormings un Volta Disneja modelis, paradoksālais breinstormings un «Galvassāpju koks», «Kuģa padome»). Moderācijas metodes: 6—3—5, individuālais breinstormings. Metodes ar brīvo asociāciju izmantošanu: fokālie objekti.

 • Apgūt prasmi vadīt komandu;
 • iemācīties veidot apmācības;
 • iemācīties izmantot balsi, žestus darbam ar auditoriju
 • apgūt dažādas kreativitātes tehnikas un iemācīties tās pielietot praksē.

4. MODULIS: 2017. gada 18.-19. marts “Sistēmiskā koučinga prakse un grupu koučinga supervīzija”

Koučinga – apmācības un klasiskā koučinga supervīzija. Sistēmiskie procesi koučingā. Sistēmiskās domāšanas prasmes. Paradoksālās metodes koučingā. Sistēmiskā analīze. Sistēmiskā koučinga modelis SOAR sarežģītai plānošanai. Konfliktoloģija, koučings un konfliktu risināšana. Koučings – mediācija konfliktu risināšanā. Šajā programmas modulī dalībnieki apgūs mērķu sasniegšanas metodes un sarežģītu problēmu risināšanu ar sistēmiskā koučinga modeļu palīdzību. Tie ir ne tikai modeļi, bet arī attīsta domāšanu, kas ļauj redzēt notikuma kopskatu. Tā rezultātā cilvēks redz vairākus uzdevuma risinājumus. Šādi modeli un domāšanas stils ir labi piemērojami personīgajā dzīvē, biznesā un mācībās.

 • Attīstīt sistēmisko domāšanu un iemācīties pareizi mijiedarboties ar sociālo sistēmu;
 • apgūt problēmu risināšanas sistēmiskos modeļus;
 • iemācīties vadīt konfliktus viens pret vienu.

5. MODULIS: 2017. gada 1.-2. aprīlis “Koučings biznesā”

Šajā modulī dalībnieki iemācīsies strādāt ar uzņēmumiem, to vadību un personālu ar koučinga palīdzību. Te ir apkopotas metodes un tehnoloģijas no mārketinga, personālvadības, pārmaiņu vadības jomas un, pats svarīgākais – koučinga izmantošana darba vietā, nepārtraucot, piemēram, ražošanu. Modulis ir veidots tā, lai koučs varētu pilnvērtīgi strādāt biznesa vidē.

5-tā moduļa modeļi:

 • Uzņēmuma vadītāja koučings.
 • Biznesa stratēģiskā plānošana; Balanced Score Card.
 • Koučings uzņēmuma mārketingā: 4Р – mārketinga mix modelis.
 • Dažādu uzņēmuma nodaļu auditēšana efektivitātes paaugstināšanai.
 • Modelis izmaiņām organizācijā: Kottera modelis.
 • Koučings darba vietā: T. Golvija QUEST modelis.
 • Sapulču un apspriežu vadīšana.
 • Iemācīties strādāt ar uzņēmuma vadītājiem;
 • iemācīties uzņēmuma stratēģisko plānošanu, lai paaugstinātu uzņēmuma līmeni;
 • iemācīties plānot uzņēmuma mārketingu;
 • iemācīties veikt biznesa analīzes / nodaļu auditus;
 • iemācīties vadīt pārmaiņas organizācijā, tajā skaitā krīzes periodā
 • iemācīties vadīt koučingu ar darbiniekiem / personālu, nepārtraucot ražošanu;
 • iemācīties vadīt sapulces ar koučinga palīdzību.

6. MODULIS 2017. g. 22.-23. aprīlis “Transformāciju koučings vērtību un pārliecību līmenī”

Ieskats transformāciju koučingā. Transformāciju koučings ir nepieciešams tad, kad klientam nav mērķu, klients nesasniedz mērķus, jo traucē ierobežojošās pārliecības un uzskati. Tāds koučings ir nepieciešams, kad mērķis, piemēram, ir klientam pārāk masīvs un liels un klientam ir iekšēji jāmainās, lai to sasniegtu. Šādos gadījumos palīgā nāk transformāciju koučings visos klienta domāšanas līmeņos. Moduļa programma: kad izmantot transformāciju koučingu. Transformāciju koučinga triāde. Transformācijas stāvoklis. Ierobežojošo pārliecību maiņa. Motivācija un transformācija ar vērtību palīdzību. Mērķu uzstādīšana, izmantojot cilvēka centrālās vērtības. Spirāles dinamikas izmantošana klienta un cilvēku kopunā pilnas vērtību kartes izveidē. 

 • Apgūt sevis vadības metodes, apgūt tehnikas, kas ļaus tikt galā ar iekšējiem šķēršļiem, kas kavē virzīties uz mērķi, iemācīties paņēmienus, kas ļaus izmainīt iekšējo pasauli un virzīties ātrāk un vieglāk uz nosprausto mērķi;
 • iemācīties pētīt pārliecību karti;
 • iemācīties izmantot vērtības motivācijai;
 • saprast cilvēka apziņas evolūciju un caur to saprast un stratēģiski nokoordinēt savu virzību daudzus gadus uz priekšu

7. MODULIS: 2017. g. 13.-14. maijs “Transformāciju koučings personības līmenī”

Transformāciju koučings personības līmenī ir gandrīz pats dziļākais darbs koučingā. Šajā modulī dalībnieki apgūs to, kā ir veidota personīga no dažādu psihoterapijas skolu viedokļa, un iegūs kopēju sapratni par personību kā domāšanas sistēmu. Kad izveidots personības modelis, mēs sākam apgūt drošas transformācijas tehnikas personības līmenī.  Šajā līmenī mēs arī mācīsimies prognozēt klienta uzvedību un domāšanu. 

Moduļa modeļi un programma

 • Transformācijas paņēmieni darbā ar personības “daļām”.
 • Būtības transformācija.
 • Domāšanas un uzvedības prognozēšana pēc LAB PROFILE
 • Personības transformācija, izmantojot Lab-profile tehnoloģiju.
 • Iemācīties saprast personības struktūru;
 • apgūt metodes darbam ar personības konfliktiem, kas traucē virzīties uz mērķi;
 • apgūt personības būtības stāvokļu modeli;
 • agūt tehniku: būtības transformācija;
 • iemācīties prognozēt klienta personību un uzvedību.

8. MODULIS: 2017. gada 27.-28. maijs “Mārketings koučingā. Integrācija. Sertifikācija.”

Pēdējais programmas modulis ir veidots tā, lai visi iepriekšējie moduļi veidotu vienotu modeli-sistēmu. Bez tam sertifikācija vienmēr ir pati spēcīgākā apmācība, jo tieši tur saņemsiet plašu profesionālu atgriezenisko saiti par savu darbu, tādējādi pierādot sevi kā kouču. Moduļa programma: Koučs kā uzņēmējs. Paņēmieni kouča pakalpojumu mārketingā. Specializācija. Mārketings – kouča minimums. Kouča pakalpojumu reklamēšana. Savas profesionālās darbības stratēģiskā plānošana. Sertifikācija: rakstisks tests, individuāla koučinga sesija, grupas koučinga sesija. 

 • Integrēt 7 moduļu laikā iegūtās zināšanas;
 • uzzināt kā efektīvi pārdot kouča pakalpojumus un apzināt mārketingu koučinga sfērā;
 • iegūt atgriezenisko saiti par visu Sysytem Coach APC kursa materiālu;
 • iegūt starptautiska parauga sertifikātu, kas apstiprina kouča profesijas ieguvi pēc starptautiskiem standartiem.

“PROFESSIONAL COACH APC” SERTIFIKĀTS

14360432_1209368702448127_1164925479_o

ATSAUKSMES NO 2016. GADA KOUČINGA APMĀCĪBU IGAUNIJĀ DALĪBNIEKIEM

Отзывы

PROGRAMMA IR IZSTRĀDĀTA:

Topošajiem koučiem

Tiem, kas vēlas no nulles apgūt kouča profesiju, kā arī tiem, kas plāno attīstīt koučingu par interesantu un ienesīgu nodarbošanos.

Praktizējošiem koučiem

Tiem, kas vēlas paplašināt savu koučinga zināšanu un prasmju diapazonu, kā arī vēlas sertificēties starptautiskā līmenī!

Uzņēmējiem un vadītājiem

Uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, kas vēlas ieviest savā uzņēmumā jaunas efektīvas personālvadības un uzņēmuma attīstības tehnikas.

HR vadītājiem

Tiem, kas savā profesionālajā darbībā ir saistīts ar cilvēkiem (HR vadītāji, psihologi) un vēlas paplašināt savu praktisko iemaņu un instrumentu arsenālu.

KURSU VADA

????????????????????????????????????

Vineta Spoģe

Vineta Spoģe –

 • Sertificēts koučs (Master-coach pakāpe) un trenere
 • Meta Leader – NLP & Coaching Center pārstāve Latvijā

 

Biznesa izglītība:

Management Diploma – Business Management (The Open University, Milton-Keynes, Anglija)

ICU/ICTA Certified Coaching Trainer.


Koučinga izglītība:

ICTA/APC Trainer of Coaching, Certified Professional Master Coach – koučinga trenere, sertificēts profesionāls master-koučs, sertifikāts no ICTA/APC (International Coach & Trainer Association).


Darba pieredze:

Vairāk kā 10 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos Baltijas valstīs, Polijā, Somijā, Baltkrievijā, praktiski pielieto koučinga instrumentus personāla vadībā un attīstībā.


Starptautiska apmācība:

Mācījusies pie vadošajiem koučinga, NLP pasniedzējiem no Dānijas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas. Turpina mācīties, pilnveidoties un paaugstināt kvalifikāciju.

PAR CENTRU

Par centru:

Meta Leader – Business & Personal development, ir personības un biznesa attīstības centrs. Mēs Igaunijā darbojamies no 2010. gada.  Šajā laikā esam novadījuši vairāk kā 1000 profesionālo apmācību stundu koučingā, NLP un biznesa attīstībā. Vairāk kā 200 cilvēku ir apmeklējuši mācības mūsu centrā!  2016. uzsākām savu darbību Latvijā.

Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam pavērt dzīves logu uz veiksmi.  Esam pavadoņi galvenajos cilvēka personības attīstības sfērās  – no garīgās-psiholoģiskās līdz finansiālajai.

Mūsu misija:

Lai pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvo veiksmīgu, apzinātu un harmonisku dzīvi!

Mūsu vērtības:

Drošas, ātras un kvalitatīvas pārmaiņas; harmoniska attīstība; sniegtās informācijas kvalitāte; radoša un individuāla pieeja apmācībām. Mūsu prioritāte ir klienta noformulētā rezultāta sasniegšana. Ja esat nonākuši Meta Leader sfērā, esat sasnieguši līmeni, kad sākt mainīt savu dzīvi uz labo pusi.

Aicinām attīstīties kopā ar mums!

Ar cieņu, Kirill Pristšenko – Meta Leader centra vadītājs un dibinātājs. 

CENAS

“SILVER” pakete
€169
 • Cena par 1 moduli
 • Kursā 8 moduļi
 • Dalība koučinga kursā,
 • kas nepieciešama
 • sertifikācijai
“GOLD” pakete
€179
 • Cena par 1 moduli
 • Kursā 8 moduļi
 • Dalība koučinga kursā
 • plus pilns kursa video ieraksts
“VIP” pakete
€199
 • Cena par 1 moduli
 • Kursā 8 moduļi
 • Dalība koučinga kursā
 • Pilns kursa video ieraksts
 • 5 koučinga sesijas ar treneri

location-icon

ADRESE

Kuģu iela 11,

2-ais stāvs,

(“GrowOne”-ieeja pretī bibliotēkai)

email-icon

KONTAKTI

metacoach.lv@gmail.com

+371-26029028

Jā, es vēlos apgūt koučingu un rast jaunas iespējas gan profesionālajai, gan personīgajai izaugsmei!back to top